Detail předmětu

Diplomový technický seminář

FSI-YDSAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na analýzu dostupných zdrojů informací (články, knihy, Internet, inženýrská díla apod.), vyhodnocení trendů a návrh alternativního řešení technického problému diplomové práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu bude zpracování semestrální práce a její prezentace.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z mechaniky těles a z předmětů s konstrukčním zaměřením, které student absolvoval v průběhu svého studia.

Doporučená nebo povinná literatura

S. Čmejrková, F. Daneš, J. Světlá: Jak napsat odborný text, Leda 1999, ISBN 80-85927-69-1
P. Kosky, G. Wise, R. Balmer, W. Keat: Exploring Engineering: An Introduction for Freshman to Engineering and to the Design Process, Elsevier 2006, ISBN 978-0-12-369405-8

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tvůrčí práce v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: aktivní účast na cvičeních, vypracování semestrální práce (zprávy) se stanovenou strukturou a rozsahem obsahující varianty koncepce konstrukčního řešení, specifikaci materiálů a výrobní technologie a 3D model uspořádání technických prvků. Prezentace shrnující výsledky semestrální práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je na základě kriticky zhodnoceného současného stavu poznání jasně formulovat technický (konstrukční) problém diplomové práce a navrhnout jeho koncepční řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, cíl předmětu.
2. Prezentace problému a cílů diplomové práce, současný stav diplomové práce.
3.-7. Zpracování semestrální práce.
8. Prezentace dílčích výsledků semestrální práce, diskuze.
9-10. Zpracování semestrální práce, příprava prezentace semestrální práce.
11.-12. Odevzdání semestrální práce, prezentace semestrální práce.
13. Hodnocení studentů, klasifikovaný zápočet.

eLearning