Detail předmětu

Nekonvenční obráběcí stroje

FSI-GN0Ak. rok: 2018/2019

Cílem předmětu "Nekonvenční obráběcí stroje" je seznámit posluchače se základním popisem, vlastnostmi, technologickým určením, konstrukčním provedením, základními technickými údaji, výbavou a příslušenstvím nekonvenčních obráběcích - výrobních strojů.

Výsledky učení předmětu

Znalosti a dovednosti jsou v dnešní době nezbytné pro pochopení jiných fyzikálních principů tzv. nekonvenčních výrobních technologií, než jsou tradiční a zavedené ve strojírenské výrobě, tj. třískové obrábění, objemové a plošné tváření, svařování, pájení, a lepení materiálů, jakož i technické prostředky tzv. rychlého prototypování.

Prerekvizity

Základní znalosti o konvenčních výrobních technologiích.

Korekvizity

Nejsou.

Doporučené volitelné složky programu

Nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

J. Barcal: Nekonvenční metody obrábění
Knoflíček, R.: Nekonvenční obráběcí stroje, studijní opora, FSI VUT v Brně, 2004 - viz také www.fme.vutbr.cz
M. Wigner, Z. Přikryl: Obrábění
K. Miller: Water Jet Cutting

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná a ústní část zkoušky, kdy celková kladifikace je složena z obou dílčích známek (dle hodnocení ECTS).

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

Nejsou organizovány.

Cíl

Posluchač je seznámen s nekonvenčními technologiemi, metodami a stroji včetně výbavy, jako například: elektroerozívní obrábění, obrábění elektronovým paprskem, elektrolytické broušení, elektrochemické obrábění, obrábění ultrazvukem, řezání vodním paprskem, obrábění laserovým paprskem, obrábění plasma paprskem. Nejsou opomenuty nové metody tvorby 3D objektů jako stereolitorafie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pouze nepovinné přednášky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozdělení nekonvenčních technologií
2. Rozdělení nekonvenčích strojů
3. Elektroerozívní obrábění
4. Obrábění elektronovým paprskem
5. Elektrolytické broušení
6. Elektrochemické obrábění
7. Obrábění ultrazvukem
8. Obrábění (řezání) vodním paprskem
9. Obrábění laserovým paprskem
10. Obráběbí plasma (iontovým) paprskem
11. Stereolitografie
12. Výběr reprezentativních představitelů nekonvenčních strojů
13. Základní technické parametry a vlastnosti nekonvenčních strojů

eLearning