Detail oboru

Výrobní stroje, systémy a roboty

FSIZkratka: M-VSRAk. rok: 2018/2019

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2003Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Cílem oboru Stavba výrobních strojů a zařízení je poskytnout vzdělání v konstrukci, projektování, stavbě, řízení i provozu výrobních strojů, systémů, průmyslových robotů a manipulátorů. Výuka zahrnuje rovněž problematiku retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů.

Klíčové výsledky učení

Obor Výrobní stroje, systémy a roboty zahrnuje výuku problematiky konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu, retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených.

Profesní profil absolventů s příklady

Úspěšní absolventi oboru nacházejí budoucí výborné uplatnění jako projektanti, konstruktéři, vývojoví pracovníci, provozní inženýři, pracovníci odborných zkušeben, prodejci zejména ve společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů ale i jako manažeři řízení výroby ve strojírenských a typem výroby jim příbuzných firmách nebo i jako manageři řízení výroby ve strojírenských a jim příbuzných firmách, tedy společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů.
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky zabezpečuje doktorské studium v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, což dává studentům perspektivu pro budoucí vědeckou aktivitu v celém studijním oboru. Úspěšné studium je ukončeno získáním titulu Ph.D.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GHPHydraulické a pneumatické mechanismycs4zimníPovinnýzá,zkano
GPNProjektový managementcs4zimníPovinnýklano
GPZPrůmyslové roboty a manipulátory Ics4zimníPovinnýklano
G1SStavba výrobních strojů Ics6zimníPovinnýzkano
GVKVýpočty a simulace v konstrukci strojůcs6zimníPovinnýzá,zkano
GVR3D modelování a virtuální realitacs4zimníPovinnýklano
GDVDynamika výrobních strojůcs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
GMRManagement rizik u výrobních strojůcs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
GS0Mezní stavy materiálůcs4zimníVolitelný (nepovinný)zkano
GT1Teorie řízení Ics4zimníVolitelný (nepovinný)zkano
VG0Základy grafického programování v LabVIEWcs3zimníVolitelný (nepovinný)ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GEVElektrotechnika výrobních strojůcs4letníPovinnýzá,zkano
GIFInformační systémy a počítačové sítěcs6letníPovinnýzá,zkano
GPLPrůmyslové roboty a manipulátory IIcs4letníPovinnýzkano
GARPrvky automatického řízení výrobních strojůcs6letníPovinnýzá,zkano
GNPNavrhování a programování robotických pracovišťcs4letníPovinně volitelnýkl2ano
G3SStavba výrobních strojů IIcs4letníPovinně volitelnýzk2ne
GMVModelování a simulace výrobních systémůcs4letníPovinně volitelnýzá,zk3ano
GTNTeorie obrábění, tváření a nástrojecs4letníPovinně volitelnýzá,zk3ne
GX0Ekonomické nástroje technické praxecs4letníVolitelný (nepovinný)zkano
GK0Konvenční obráběcí a tvářecí strojecs4letníVolitelný (nepovinný)zkano
GMAMechatronika autonomních servisních robotůcs3letníVolitelný (nepovinný)klano
GPGProgramování pro výrobní systémycs4letníVolitelný (nepovinný)klano
G0APrůmyslová automatizacecs4letníVolitelný (nepovinný)zá,zkano
0PPGPrůmyslový projekt (M-VSR)cs3letníVolitelný (nepovinný)klano
GT0Technologie výroby strojů, výrobní postupy, ekonomika výrobycs4letníVolitelný (nepovinný)zkano
GT2Teorie řízení IIcs4letníVolitelný (nepovinný)zkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GRIManagement kvalitycs4zimníPovinnýzá,zkano
G2SStavba výrobních strojů IIIcs4zimníPovinnýklano
GTATeorie a stavba výrobních systémůcs4zimníPovinnýzá,zkano
GMMMechanika manipulačních zařízenícs5zimníPovinně volitelnýzá,zk1ne
GMKModerní metody konstrukčních a pevnostních výpočtůcs5zimníPovinně volitelnýkl1ano
GPIPočítačová podpora výroby (CAD/CAM)cs5zimníPovinně volitelnýkl1ano
GE2Elektrotechnika výrobních strojů IIcs5zimníPovinně volitelnýzá,zk2ano
GRORobotické systémy vyšších generacícs5zimníPovinně volitelnýzk2ano
GSPSemestrální projektcs5zimníPovinně volitelnýkl2ne
GTSTestování obráběcích strojůcs5zimníPovinně volitelnýzá,zk2ano
GA0Analýza příčin poruchcs4zimníVolitelný (nepovinný)zkano
5EMEkonomika a management podnikucs4zimníVolitelný (nepovinný)klano
GV0-AManufacturing Machines Technologyen4zimníVolitelný (nepovinný)zá,zkano
GN0Nekonvenční obráběcí strojecs4zimníVolitelný (nepovinný)zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GZPDiplomový projekt (M-VSR, M-VSY)cs10letníPovinnýano
XMTMěřicí technikacs5letníPovinnýzá,zkano
GD3Seminář k diplomové práci (M-VSR, M-VSY)cs3letníPovinnýklano
GTETechnicko-právní problematikacs2letníPovinnýklano
GESElektrické servopohonycs4letníPovinně volitelnýzk3ano
GISInteligentní výrobní systémycs4letníPovinně volitelnýzá,zk3ne
GTCTechnologičnost konstrukce a oprav (retrofitting) VScs4letníPovinně volitelnýzk3ano
XB0Bezpečnost práce v elektrotechnicecs5letníVolitelný (nepovinný)zá,zkano
GSUSenzorika a umělá inteligencecs4letníVolitelný (nepovinný)zkano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0celoročníPovinnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 2 GMM, GMK, GPI
3 2 GES, GIS, GTC
1 1 GDV, GMR
2 1 GNP, G3S
3 1 GMV, GTN
2 2 GE2, GRO, GSP, GTS