Detail předmětu

Praktikum z instrumentální a strukturní analýzy - CHTOŽP

FCH-MCA_ISA_ZAk. rok: 2018/2019

Praktické cvičení k předmětu Instrumentální a strukturní analýza - seznámení s instrumentálně analytickými technikami, které se používají v environmentální analýze i v technické praxi.

Výsledky učení předmětu

Absolvování tohoto kurzu zvýší kompetence studentů následovně:
1. Studenti budou prakticky seznámeni s instrumentálními analytickými metodami používanými v analytické praxi
2. Studenti budou znát možnosti a omezení jednotlivých instrumentálně analytických metod
3. Studenti budou schopni vybrat optimální instrumentálně analytickou metodu pro řešení konkrétního analytického problému.

Prerekvizity

Znalosti obecné, anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie

Doporučená nebo povinná literatura

Klouda P.: Moderní analytické metody. Nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava 2003. (CS)
E-learning: Návody k úlohám v Praktiku z instrumentální a strukturní analýzy - CHTOŽP (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 3 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet na základě odevzdání zpracovaných protokolů laboratorních úloh. Výsledné hodnocení je průměrem hodnocení jednotlivých protokolů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Atomová absorpční spektrometrie, hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, plynová chromatografie s plamenovou ionizační detekcí a detekcí elektronového záchytu, plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií, kapalinová chromatografie v systému obrácených fází, iontově výměnná chromatografie, gelová permeační chromatografie, kapilární elektroforéza, izotachoforéza, kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií

Cíl

Cílem předmětu je:
- prohloubit poznatky získané v rámci přednášek předmětu Instrumentální a strukturní analýza
- seznámit studenty prakticky s metodami instrumentální a strukturní analýzy využivanými v analytické praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na praktiku je povinná. K udělení zápočtu je nezbytné absolvování všech úloh.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný