Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Multimédia - zimní

FaVU-M1MU-ZAk. rok: 2018/2019

Studenti se soustředí především na rozplánování předloženého magisterského projektu. Následně ve vztahu k tématu projektu prohlubují své teoretické, technické i praktické dovednosti. Cílem společných konzultací je hledat nejlepší možné řešení projektu a předcházet nežádoucím kolizím. Studenti vytváří a prezentují průběžný vývoj projektů či jednotlivých prototypů (prototypují). Jednotlivá řešení ať už koncepčního nebo technického rázu probíhají individuálně, dle povahy projektu a potřeb studentů. Dílčí úkoly studenti plní s ohledem na svou magisterskou práci.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti zvládají analyzovat potenciální kolize uvnitř magisterského projektu. Následně jsou schopni těmto kolizím předcházet, zejména za pomoci prototypování jednotlivých částí projektu. Paralelně zhodnocují projekt také na teoretické úrovni.

Prerekvizity

Předložený autorský projekt, je předpokladem vstupu do magisterského stupně studia.

Doporučená nebo povinná literatura

The Language of New Media", Lev Manovich
"Iconoclash" Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art, Latour Bruno, Weibel Peter
"FUTURE CINEMA" The Cinematic Imaginary after Film, Shaw Jeffrey, Weibel Peter
www.newmediaart.eu
http://monoskop.org/Monoskop
www.medienkunstnetz.de
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html
Henry Jenkins, Sam Ford, Joshua Green, Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné představit navržený magisterský projekt a jeho vývoj. Následně před komisí obhájit pracovní výsledky v rámci semestrální zkoušky, případně průběžné výsledky práce na magisterském projektu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Individuální konzultace magisterské práce
Kontextové srovnání a zařazení díla
Analýza rizik a kolizí v projektu
Prototypování

Cíl

Studenti upevňují koncepci a rozvíjí všechny aspekty svého magisterského projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program magisterský navazující

    obor AMU , 1. ročník, zimní semestr, 18 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor