Detail předmětu

Seminář ke státní závěrečné zkoušce 2

FAVU-CPZZ-IIAk. rok: 2018/2019

Druhý z trojice seminářů sloužících studentům jako opora při přípravě na teoretickou část magisterské státní závěrečné zkoušky. Obsah tohoto semináře se opírá o doporučenou studijní literaturu k tematickým okruhům státní závěrečné zkoušky č. 11 – 20. V úvodu semestru jsou rozděleny mezi studenty, kteří neměli prezentaci v předchozím semestru, tematické okruhy. V každém semináři proběhnou dvě studentské prezentace – každá představí jeden vybraný text.

Zajišťuje ústav

Katedra teorií a dějin umění (KTDU)

Výsledky učení předmětu

Studenti se podrobněji seznámí s vybranou studijní literaturou, a získají tak základ pro individuální přípravu na státní závěrečnou zkoušku. Ti, kteří v rámci semináře vystoupí s prezentací, posílí své kompetence v oblasti rešerše a následného strukturování informací do časově omezené prezentace a získají větší jistotu v přednesu.

Prerekvizity

Žádné.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se opírá o metodu aktivního učení, v němž studenti vystupují z pasivní role příjemců obsahu. Role vyučujících je koordinační (rozdělování úkolů), ale samozřejmě také odborná – korigují případné nedostatky v prezentacích a v krátkých řízených diskuzích v závěru prezentací směřují studenty k dalším vhodným zdrojům informací.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě splnění docházky. Dalším požadavkem k udělení zápočtu je buďto prezentace na semináři, nebo zpracování výtahu z jednoho zvoleného odborného textu ze státnicových okruhů probíraných v daném semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

11. Text na pomezí literatury a vizuálního umění.
12. Vztah umění a architektury.
13. Umění akce – performativní přístupy v umění 2. poloviny 20. století.
14. Modernismus, avantgarda a neoavantgarda.
15. Konceptuální umění a globální konceptualismus.
16. Participativní umění.
17. Fotografie jako umění.
18. Postavení klasických médií v současném umění.
19. Současné umění v postsocialistických zemích bývalého východního bloku.
20. Technický obraz – umění a teorie nových médií.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými texty doporučené literatury, které slouží jako studijní opory při přípravě na státní závěrečnou zkoušku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast (nejvýše tři nemluvené absence za semestr).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program magisterský navazující

  obor APD , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AGD1 , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AGD2 , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor APE , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AFO , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AEN , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AIN , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AVI , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AMU , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor ATD , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AM3 , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AM2 , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AM1 , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AS2 , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AS1 , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AKG , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor