Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Grafický design 2 - zimní

FaVU-B4PK-ZAk. rok: 2018/2019

Oborová pracovní stáž v domácím/zahraničním studiu nebo účast v ateliérové výuce: zaměření na tréning klíčových dovedností: kritického uvažování, analytického myšlení, verbálního a písemného projevu, sebeprezentace.

Osou výuky ve všech ročnících studia je ateliérový statement:

* V AGD2 budete každou středu povzbuzováni a vedeni k hledání vlastního způsobu práce.
* V AGD2 se soustředíme na objasnění role grafických designérů dneška.
* V AGD2 nepřinášíme jednoznačný návod jak na to.
* V AGD2 budete analyzovat zadání, zaujímat k nim postoj a nalézat řešení.
* V AGD2 zažijete tlak jednodenních úkolů i nadšení z dokončeného dlouhodobého projektu.
* V AGD2 pracujeme s domácími i zahraničními lektory a zahraničními stážisty.
* V AGD2 jsme více moderátory než učiteli.

Výsledky učení předmětu

Aktivní student schopný vysvětlit a obhájit svou práci.

Prerekvizity

Teoretické a praktické zkušenosti z uzavřeného šestého semestru studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Karel Teige a typografie Polana Bregantová, Lenka Bydžovská a Karel Srp Nakladatelství Arbor vitae https://www.kosmas.cz/knihy/146945/karel-teige-a-typografie/ (CS)
Experimental Jetset Statement and Counter-statement: Notes on Experimental Jetset (ed. Jon Sueda) Roma Publications, 2015 (EN)
Katalog 27. Bienále Brno Radim Peško, Tomáš Celizna, Adam Macháček Moravská galerie v Brně, 2016 (CS)
Karel Teige a typografie Polana Bregantová, Lenka Bydžovská a Karel Srp Nakladatelství Arbor vitae https://www.kosmas.cz/knihy/146945/karel-teige-a-typografie/ Karel Teige a typografie Polana Bregantová, Lenka Bydžovská a Karel Srp Nakladatelství Arbor vitae https://www.kosmas.cz/knihy/146945/karel-teige-a-typografie/ (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška. Podmínkou udělení zápočtu je prezentace a odevzdání všech semestrálních projektů. Ateliérová zkouška hodnotí zadaný úkol a práci a aktivitu během celého semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

A. Studenti formulují téma své bakalářské práce.
B. Oborová pracovní stáž v domácím/zahraničním studiu nebo účast v ateliérové výuce:

1. Vedoucí určuje semestrální (případně ročníkové) téma.
2. Zadané úkoly reflektují semestrální (případně ročníkové) téma.
3. Přednáška/workshop externího lektora na semestrální (případně ročníkové) téma.
4. Kolektivní příprava ateliérové prezentace na Den otevřených dveří FAVU.
5. Prezentace vybrané semestrální práce před komisí, hodnocení.
6. Výstava vybraných semestrálních prací v rámci celoškolní akce Enter FAVU.

Cíl

Cílem studia jsou aktivní studenti, kteří ověřují své dovednosti v kontextuální praxi. Účastní se oborové pracovní stáže v domácím nebo zahraničním studiu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na domluvených konzultacích.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor AGD2 , 4. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning