Detail předmětu

Architektonický prostor

FA-DA3Ak. rok: 2018/2019

Předmět rozvíjí znalosti v oblasti teorie architektonického prostoru. Doktorand se při studiu seznámí s teoretickými i praktickými přístupy k tvorbě architektonického prostoru. Výstupem je individuálně zadaná seminární práce, zpracovávající vybrané prostorové aspekty s vazbou na vlastní disertační práci.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Výsledky učení předmětu

Student získá dovednost teoreticky analyzovat prostorové aspekty vybraného architektonického typu stavby, navázat na ověřené teorie architektonického prostorového řešení. Výstupem je individuálně zadaná seminární práce, zpracovávající vybrané prostorové aspekty s vazbou na vlastní disertační práci.

Prerekvizity

U studentů se předpokládají znalosti základních prostorových teorií a koncepcí utváření architektonického prostoru na úrovni absolventa VŠ architektonického zaměření. Předpokládá se schopnost číst anglicky psané texty a využívat elektronické informační zdroje.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě závěrečné prezentace semestrálního projektu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Speciální rozšíření problematiky bude upraveno podle zaměření jednotlivých doktorských prací.

Cíl

Student získá dovednost teoreticky analyzovat prostorové aspekty vybraného architektonického typu stavby, navázat na ověřené teorie architektonického prostorového řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběžné plnění úkolů min. na 50%, zpracování semestrálního projektu a jeho závěrečná prezentace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor