Detail předmětu

Jazyk architektury

FA-DA1Ak. rok: 2018/2019

Student si procvičí schopnost interpretovat architekturu jako jazykový systém. Výstupem bude písemná a kresebná analýza jazyka forem a jazyka vzorců vybrané lokality nebo osobnosti architekta v rozsahu min. 5 NS textu + 10 výkresů + prezentace a plakát.

Výsledky učení předmětu

Student si v návaznosti na poznatky z předmětu Teorie architektury osvojí na konkrétním materiálu schopnost slovně i graficky analyzovat architekturu jako jazykový systém se specifickou gramatikou – tvaroslovím a skladbou, dále schopnost dílčí architektonické systémy vzájemně srovnávat nebo modifikovat při zachování strukturálních pravidel.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Výsledky jsou hodnoceny jednotnou známkou za odevzdanou seminární práci i za ústní prezentaci.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod do problematiky
Výběr zadání vlastní práce
Konzultace
Prezentace vlastní práce

Cíl

Výcvik propojení teoretických znalostí s navrhováním staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola probíhá formou průběžných konzultací ve cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor