Detail předmětu

Multimédia

FIT-MULAk. rok: 2017/2018

Definice multimédií, přehled periferních zařízení, multimédia a zpracování signálu, signálové procesory, "case study" návrhu systému se signálovým procesorem, Windows API pro práci se zvukem, videosignálem a obrazovým rastrem, formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování obrazu a zvuku, komprese obrazu, komprese videa, komprese zvuku, rozhraní DirectX pro rastrové operace, rozhraní DirectX pro zvuk, rozhraní OpenGL pro rastrové operace, programátorská rozhraní pro programování multimediálních aplikací.

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí a porozumí základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámí se i s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučí se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a ;video. Seznámí se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámí se také se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučí se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a užívání zvukového rozhraním Windows API a DirectX. Seznámí se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.

Studenti se naučí hledat si partnery do týmu, řešit týmové projekty a veřejně obhajovat výsledky práce. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.

Prerekvizity

Základní znalost programování v C/C++, základy zpracování signálu.

Doporučená nebo povinná literatura

 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X

 • Simon, R. J.: Multimedia & ODBC API Bible, Watte Group Press, Carte Madera, CA, USA, 1996, ISBN 1-57169-011-5
 • IEEE Multimedia, IEEE, USA - série časopisů - různé články
 • Oney, W.: Systems Programming for Windows, Microsoft Press, Redmond, WA, USA, 1996, ISBN 1-55615-949-8
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • Wodaski, R.: PC Video Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1993, ISBN 0-672-30322-1
 • Wodaski, R.: Multimedia Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1992, ISBN 0-672-30249-7

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studia je založeno na bodovacím systému. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno dosáhnout 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Úvod do multimédií, multimediální periferní zařízení, přehled potřebných prerekvizit
  2. Vztah zpracování signálu a multimédií, příklady
  3. Signálové procesory a jejich vlastnosti, příklad zpracování zvuku signálovým procesorem
  4. "Case study" návrhu systému se signálovým procesorem
  5. Windows API pro práci se zvukem a videosignálem I
  6. Windows API pro práci s videosignálem II, rastrové operace
  7. Formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování
  8. Komprese obrazu a videosekvencí
  9. Komprese zvuku
  10. Rozhraní DirectX - rastrové operace
  11. Rozhraní DirectX - zvuk
  12. Rozhraní OpenGL - rastrové operace
  13. Programátorská rozhraní pro programování multimédií

  Osnova počítačových cvičení:
  1. Úvodní laboratorní cvičení, seznámení s pomůckami
  2. Návrh zvukových filtrů a jejich realizace
  3. Rastrové operace Windows API
  4. Zpracování videosekvencí
  5. Komprese JPEG - nastavení koeficientů DCT
  6. DirectX rozhraní pro obraz a zvuk

  Osnova ostatní - projekty, práce:
  1. Individuálně zadávené projekty trvající po celou dobu kursu

Cíl

Naučit se a porozumět základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámit se s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučit se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámit se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámit se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučit se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a zvukovému rozhraním Windows API a DirectX. Seznámit se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení, individuální projekt a záverečnou zkoušku. Půlsemestrální test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Úvod do multimédií, multimediální periferní zařízení, přehled potřebných prerekvizit
 2. Vztah zpracování signálu a multimédií, příklady
 3. Signálové procesory a jejich vlastnosti, příklad zpracování zvuku signálovým procesorem
 4. "Case study" návrhu systému se signálovým procesorem
 5. Windows API pro práci se zvukem a videosignálem I
 6. Windows API pro práci s videosignálem II, rastrové operace
 7. Formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování
 8. Komprese obrazu a videosekvencí
 9. Komprese zvuku
 10. Rozhraní DirectX - rastrové operace
 11. Rozhraní DirectX - zvuk
 12. Rozhraní OpenGL - rastrové operace
 13. Programátorská rozhraní pro programování multimédií

Cvičení na počítači

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Úvodní laboratorní cvičení, seznámení s pomůckami
 2. Návrh zvukových filtrů a jejich realizace
 3. Rastrové operace Windows API
 4. Zpracování videosekvencí
 5. Komprese JPEG - nastavení koeficientů DCT
 6. DirectX rozhraní pro obraz a zvuk

Projekt

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor