Detail předmětu

Tvorba webových stránek

FP-TWS-AAk. rok: 2020/2021

Úvod, principy internetu, adresování, umístění dokumentů. Jazyk HTML, základy, prostředky prezentace. Kaskádové styly, integrace do HTML. Úvod do JavaScriptu. Návrh webové prezentace, navigační struktura. Použitelnost a přístupnost webových stránek. Optimalizace pro vyhledávače.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Přehled v současných technologiích pro tvorbu webových stránek. Schopnost vytvořit kvalitní webovou prezentaci s ohledem na správný návrh informační a navigační struktury, vhodnou volbu technologií a přístupnost pro různé skupiny uživatelů.

Prerekvizity

Uživatelská znalost práce s WWW a editace textu.

Doporučená nebo povinná literatura

PÍSEK, Slavoj. HTML: začínáme programovat. 3., aktualiz. vyd. [i.e.] 1. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3117-9. (CS)
LAZARIS, Louis a Ondřej BAŠE. CSS Okamžitě. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4176-2.
SCHAFER, Steven M. HTML, XHTML a CSS: bible [pro tvorbu WWW stránek]. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2850-6. (CS)
DOMES, Martin. 333 tipů a triků pro CSS: [sbírka nejužitečnějších návodů pro váš web]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2360-7. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování je zapotřebí získat minimálně 50 bodů během semestru. Body lze získat za dva písemné testy v průběhu semestru (až 20 + 20 bodů) a dva samostatné projekty (až 20 + 40 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Internet a služba WWW, principy, adresování, umístění dokumentů
2. Úvod do jazyka HTML - základní prvky
3. Jazyk HTML, pokročilé prostředky prezentace
4. Vizuální nástroje pro tvorbu stránek
5. Kaskádové styly a jejich začlenění do HTML
6. - 7. Pokročilé vlastnosti kaskádových stylů
8. JavaScript, úvod do problematiky
9. Interakce s uživatelem
10. Návrh prezentace, navigační struktura
11. Různé aspekty volby technologie a optimalizace
12. Přístupnost webových stránek
13. Optimalizace pro vyhledávače

Cíl

Získat znalosti potřebné k vytvoření kvalitní prezentace na stránkách WWW. Získat přehled o současných technologiích a trendech. Znalost různých aspektů tvorby prezentace - navigační struktura, přístupnost, optimalizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vypracování dvou samostatných projektů v průběhu semestru a odevzdání v určeném termínu. Projekt je možno vypracovat v rámci cvičení nebo samostatně.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor