Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci (B-EPP)

FSI-FEEAk. rok: 2017/2018

Zpracování diplomové práce pod vedením vedoucího diplomové práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou seznámeni s požadavky kladenými na jejich závěrečnou práci. Následně budou uvedeny postupné kroky směřující k úspěšnému vypracování závěrečné práce.

Prerekvizity

Student musí mít obecné znalosti z oboru stavby a provozu energetických zařízení.

Doporučená nebo povinná literatura

J. Krbek, B. Polesný, Závěrečný projekt, skripta VUT v Brně, 1995
J. Krbek, B. Polesný, Závěrečný projekt, skripta VUT v brně, 1987

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky. Účast na cvičení je poviná.

Způsob a kritéria hodnocení

Práce studenta bude ohodnocena na základě zpracovaných úvodních částí závěrečné práce v rozsahu stanoveném vedoucím závěrečné práce. Zpracované části závěrečných prací budou prezentovány v rámci seminářů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je formulovat a zpracovat úvodní kapitoly závěrečné práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky bude individuálně stanoveno na začátku semestru vedoucím závěrečné práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-EPP , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13.týden Vypracování kapitol diplomové práce a zpracování do požadované grafické podoby.