Detail předmětu

Technologie potravin

FCH-MCO_TPOAk. rok: 2017/2018

Inženýrství technologie výroby sušených, chlazených, mražených, fermentovaných produktů, produktů dětské výživy a speciálních potravin, enkapsulace, enzymové procesy výroby potravin, hydrogenační procesy a procesy fázových přeměn, technologie výroby hotových výrobků typu sous - vide, výroba minimálně opracovaných potravin, systém správní výrobní praxe a kritických bodu při výrobě pokrmů, algoritmus zavedení výroby a legislativní požadavky na vývoj a schvalování nových výrobků, zařizování provozu pro výrobu hotových pokrmů, optimalizace výroby, kontrola zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti výroby a parametrů výrobků.

Výsledky učení předmětu

Získaní inženýrskych poznatků o technologii výroby potravin
Prohloubení poznatků o procesech ovlivnujících senzorické, výživové a hygienické parametry potravin
Získaní poznatků o nových směrech rozvoje potravinářskych technologií
Nadobudnutí poznatků procesech schvalování provozů na výrobu potravin
Získaní poznatků o kontrole kvality výroby potravin

Prerekvizity

Požaduje se znalost základů potravinářských technologií, chemického inženířství, biochemie a fyzikální chemie, mikrobiologie, základů potravinářslych technologií

Doporučená nebo povinná literatura

Hui, Y. H.: Handbook of Food Science, Technology and Engineering. Dekker/CRC Press, New York, USA, 2005. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Student vypracuje zadání na tři otázky, predpokladem postupu na ústní zkoušku je dosažení minimálne 50 % bodů. Ústní zkouška pozostává z tří otázek, hodnotí se okamžitá reakce, všeobecný přehled a schopnost řešit praktické problémy.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Inženýrství technologie výroby sušených, chlazených, mražených, fermentovaných produktů, produktů dětské výživy a speciálních potravin, enkapsulace, enzymové procesy výroby potravin, hydrogenační procesy a procesy fázových přeměn, technologie výroby hotových výrobků typu sous - vide, výroba minimálně opracovaných potravin, systém správní výrobní praxe a kritických bodu při výrobě pokrmů, algoritmus zavedení výroby a legislativní požadavky na vývoj a schvalování nových výrobků, zařizování provozu pro výrobu hotových pokrmů, optimalizace výroby, kontrola zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti výroby a parametrů výrobků.

Cíl

Prohloubit znalosti o technologických procesech výroby potravin, nových směrech výroby potravin, včetne legislatívnych aspektů výroby potravin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky nejsou povinné, účast se doporučuje.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning