Detail předmětu

Molekulární biotechnologie

FCH-MCO_MOBAk. rok: 2017/2018

Kurs je zaměřen na objasnění postupů molekulární biotechnologie používaných při konstrukci geneticky modifikovaných organismů s požadovanými vlastnostmi. Vysvětluje, jak lze přenášet geny z jednoho organismu na druhý s cílem získat užitečný produkt, jaké jsou postupy optimalizace exprese klonovaného genu a stability rekombinantních proteinů v prokaryontních a eukaryontních buňkách.Vedle konstrukce transgenních mikroorganismů, rostlin a zvířat je vysvětleno jejich praktické využití a jejich význam pro náš život.

Výsledky učení předmětu

Teoretické znalosti základních metod používaných v molekulárních biotechnologiích při konstrukci GMO a jejich praktické využití.

Prerekvizity

Je doporučeno absolvování předmětu Molekulární genetika I a II.

Doporučená nebo povinná literatura

Glick B. R., Pasternak J. J.: Molecular Biotechnology. ASM Press, Washington 2003. (CS)
S. Rosypal a kol.: Terminologie molekulární biologie. Vlastním nákladem autora, Brno 2001. (CS)
- (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška z předmětu je písemná (test) a ústní. Při zkoušce musí student prokázat porozumnění danému předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vztah mezi chemickou výrobou a biotechnologiemi.
2. Přenosy genů s využitím technologie rekombinantní DNA.
3. Klonovací vektory a jejich použití.
4. Přenos cizorodé DNA do buněk. Selekce buněk s klonovaným genem.
5. Genomové knihovny. Klonování sekvencí kódujících eukaryontní proteiny.
6. Ovlivňování genové exprese u prokaryot.
7. Genová exprese ze silných a regulovatelných promotorů. Úprava genů.
8. Fúzní proteiny. Translační expresní vektory. Zvyšování stability proteinů. Integrační a kyvadlové vektory.
9. Produkce heterologních proteinů v eukaryontních buňkách.
10. Kvasinkové expresní systémy.
11. Systémy využívající hmyzích buněk, savčí expresní systémy.
12. Transgenní rostliny, jejich příprava a využití.
13. Transgenní zvířata, jejich příprava a využití.

Cíl

Cílem přednášek je seznámit studenty se základními metodami používanými v molekulárních biotechnologiích při konstrukci transgenních organismů a s využitím těchto organismů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přenáškách není povinná ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NPCP_MA magisterský navazující

  obor NPCO_MA , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning