Detail předmětu

HF and Microwave Techniques

FEKT-CVMTAk. rok: 2017/2018

Základní vf. obvody v kmitočtové oblasti do 1 GHz. Linearizované úzkopásmové a širokopásmové vf. zesilovače, vf. výkonové zesilovače. Oscilátory - zapojení, kmitočtová stabilita, krystalem řízené oscilátory, přeladitelné oscilátory. Měniče kmitočtu, modulátory a demodulátory AM a FM signálu. Syntezátory kmitočtu. Obvodová technika v pásmech jednotek až desítek GHz. Vedení, vlnovody, mikropáskové struktury - parametry, kmitočtová pásma, konstrukce. Základní druhy mikrovlnných obvodů: rezonátory, nereciproční feritové obvody, mikrovlnné pasivní a aktivní obvody. Rozptylové parametry mikrovlnných obvodů. Přehled mikrovlnných aplikací.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základními vf. obvody v kmitočtové oblasti do 1 GHz. Linearizované úzkopásmové a širokopásmové vf. zesilovače, vf. výkonové zesilovače. Oscilátory - zapojení, kmitočtová stabilita, krystalem řízené oscilátory, přeladitelné oscilátory. Měniče kmitočtu, modulátory a demodulátory AM a FM signálu. Syntezátory kmitočtu. Obvodová technika v pásmech jednotek až stovek GHz. Vedení, vlnovody, mikropáskové struktury - parametry, kmitočtová pásma, konstrukce. Základní druhy mikrovlnných obvodů: rezonátory, nereciproční feritové obvody, mikrovlnné pasivní a aktivní obvody. Rozptylové parametry mikrovlnných obvodů. Přehled mikrovlnných aplikací.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

ZINKE, O., BRUNSWIG, H. Lehrbuch der Hochfrequenztechnik. Springer-Verlag Berlin 1986

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Základy měření v mikrovlnné technice, obvodové prvky vysokofrekvenčních obvodů.
2. Vysokofrekvenční zesilovače, vícestupňové zesilovače, širokopásmové zesilovače.
3. Výkonové zesilovače, moderní typy s vysokou účinností.
4. Oscilátory a směšovače.
5. Modulátory a demodulátory.
6. Fázový závěs.
7. Kmitočtový syntezátor.
8. Základní mikrovlnné přenosové struktury.
9. Základní typy mikrovlnných integrovaných obvodů (MIO).
10. Mikrovlnné rezonanční obvody.
11. Reciproční mikrovlnné zeslabovače a posouvače fáze, bezodrazové zátěže. Směrové vazební členy (směrové odbočnice), děliče a sdružovače výkonu.
12. Nereciproční mikrovlnné feritové obvody.
13. Rezerva.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními vf. obvody v kmitočtové oblasti do 1 GHz a s obvodovou technikou v pásmech jednotek až stovek GHz.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-EST , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor BC-MET , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning