Detail předmětu

Základy robotiky

FEKT-BROBAk. rok: 2017/2018

Historie, současnost, trendy a budoucnost v robotice. Přehled průmyslových robotů, kinematické koncepce, důležité parametry. Kinematika průmyslových robotů, úlohy kinematiky. Homogenní transformace a její použití. Manipulátor prakticky - portfolio firmy (typy a velikosti robotů), popis programovacího jazyka, ukázka způsobu programování. Snímače v robotice - mobilní, stacionární. Pohony v robotice - elektrické motory, netradiční pohony. Mobilní robotika - úvod. Typy podvozků mobilních robotů. Základy navigace, sebelokalizace a mapování - vnitřní, vnější navigace. Základy teleprezence. Nasazení robotů, aplikace.

Výsledky učení předmětu

Úspěšný absolvent předmětu by měl být schopen:
- popsat základy konstrukce stacionárních robotů,
- aktivně využívat homogenní transformace
- řešit úlohy přímé kinematiky průmyslových manipulátorů
- programovat základní funkce průmyslových manipulátorů
- řešit jednoduché úlohy navigace mobilních robotů
- popsat principy vizuální teleprezence

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Snyder W.E.:Industrial Robots. Prentice Hall,1985. (EN)
Spong,M.,Vidyasagar,M.:"Robot Dynamics and Control" J.Wiey,1990 (EN)
Šolc,F.,Žalud,L.:"Základy robotiky", VUT v Brně, elektronická skripta AMT010,2002 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Metody vyučování zahrnují přednášky a samostatného laboratorního nebo domácího projektu, který student vypracuje v průběhu semestru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Historie, současnost, trendy a budoucnost v robotice.
2. Přehled průmyslových robotů, kinematické koncepce, důležité parametry.
3. Kinematika průmyslových robotů, úlohy kinematiky.
4. Homogenní transformace a její použití.
5. Manipulátor prakticky - portfolio firmy (typy a velikosti robotů), popis programovacího jazyka, ukázka způsobu programování.
5. Snímače v robotice - mobilní, stacionární.
6. Pohony v robotice - elektrické motory, netradiční pohony.
7. Mobilní robotika - úvod.
8. Typy podvozků mobilních robotů.
9. Základy navigace, sebelokalizace a mapování - vnitřní, vnější navigace.
10. Základy teleprezence.
11. Nasazení robotů, aplikace.

Cíl

Cílem předmětu je vybavit posluchače základními znalostmi z oblasti praktické, převážně průmyslové robotiky. V předmětu budou posluchači seznámeni se základními konstrukčními prvky stacionárních robotů, manipulátory, vnitřními a vnějšími čidly robotů, řídicími systémy, způsoby programování a využitím robotů. V menší míře budou rovněž seznámeni s problematikou autonomních mobilních robotů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-AMT , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning