Detail předmětu

Autorská práva - zimní

FAVU-AUP-ZVolitelnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2017/2018Zimní semestr1, 3, 4. ročník3  kredity

Teoretické a praktické informace související s ochranou duševního vlastnictví v ČR, výuka práce s právním textem (zákonnou normou), systém získávání relevantních informací.

Zajišťuje ústav

Katedra teorií a dějin umění (KTDU)

Výsledky učení předmětu

Osvojení si práce s právním textem (zákonnou normou).

Prerekvizity

Nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon o právu autorském,o právech souvisejících,2004

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Teoretické a praktické informace související s ochranou duševního vlastnictví v ČR.
Výuka práce s právním textem (zákonnou normou).
Systém získávání relevantních informací.

Cíl

Osvojit si teoretické i praktické informace související s ochranou duševního vlastnictví v ČR.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednáška je nepovinná.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor