Detail předmětu

Diplomová práce

FEKT-FBCEAk. rok: 2016/2017

Samostatná technická práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oboru Biomedicínská technika a bioinformatika. Téma diplomové práce se vybírá na počátku letního semestru daného akademického roku a může navazovat na předchozí semestrální projekt.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt -diplomovou práci,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit před odbornou komisí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura podle zadaného projektu, bude doporučena v rámci zadání. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Diplomovou práci hodnotí komise pro státní závěrečné zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zpracování individuální diplomové práce.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování závěrečné diplomové práce, která má vypovídající hodnotu o tvůrčích technických schopnostech studenta posledního ročníku magisterského studia.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-F magisterský navazující

    obor F-BTB , 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

240 hod., povinná

Vyučující / Lektor