Detail předmětu

Terapeutická a protetická technika

FEKT-BTPTAk. rok: 2016/2017

Principy a konstrukční řešení přístrojů a systémů užívaných v terapii a chirurgii - elektrická stimulace tkání a orgánů, magnetoterapie, využití ionizujícího a neionizujícího záření, ultrazvuku, nízkých teplot. Podpora a a náhrada orgánů. Účinky terapeutických postupů na lidský organismus.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit princip fyzikální terapie,
- vysvětlit působení fyzikálních polí a popsat jejich účinky na lidský organismus,
- vysvětlit princip elektrické stimulace a uvést konkrétní typy stimulátorů včetně použití,
- popsat využití ultrazvuku v terapii a jeho působení, uvést konstrukční řešení ultrazvukových sond a přístrojů,
- uvést možnosti využití elektromagnetického pole v terapii (diatermie, radioterapie), vysvětlit princip metod, navrhnout jednoduché aplikátory,
- popsat působení velmi nízkých teplot na lidskou tkáň, uvést technické řešení kryokauteru,
- popsat princip podpory funkce srdce a ledvin, vysvětlit technické řešení přístrojů pro tyto účely,
- vysvětlit princip sluchadel, uvést jejich typy, navrhnout způsob zpracování řečového signálu,
- vysvětlit úlohu počítače při plánování a řízení terapie, uvést konkrétní příklady.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Bronzino JD et al: The Biomedical Engineering Handbook. CRC Press, Boca Raton 2000
Kline I et al: Handbook of Biomedical Engineering. Academic Press, San Diego 1988
Múčka V: Aplikace radiačních metod. ČVUT FJFI, Praha 1992
Rozman J: Terapeutická technika. Skripta VUT FEI, Brno 2000
Rozman J, a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha 2006
Robertson V, Ward A, Low J, Reed A: Electrotherapy explained: principles and practice. Elsevier, 2006

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává několik protokolů o měření.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti musí získat minimálně 50 bodů ze 100 bodů v dílčích aktivitách:
1. laboratorní úlohy (min 15 body, max 30 bodů)
2. závěrečná zkouška (min 35 bodů, max 70 bodů).
Studenti jsou hodnoceni v laboratořích, kde musí prokázat schopnosti v oblasti návrhu částí terapeutických přístrojů a měření parametrů terapeutických přístrojů. V závěrečné zkoušce studenti prokazují znalosti o působení fyzikálních polí na lidský organismus a terapeutické technice.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Principy terapie, fyzikální terapie,
2. Účinky terapeutických postupů na lidský organismus,
3. Elektrická stimulace svalů a orgánů,
4. Kardiostimulátory, gastro a urostimulátory,
5. Ultrazvuková fyzikální terapie, aerosologie,
6. Vysokofrekvenční ohřev tkání, hypertermie, elektrotomie,
7. Radioterapie nuklidy a urychlenými elektrony, gama nůž,
8. Kryochirurgie, principy a technická řešení zařízení,
9. Podpora a náhrada funkce srdce, mimotělní oběh,
10. Podpora funkce ledvin, hemodialýza a hemofiltrace,
11. Podpora senzoriky, digitální sluchadla, kochleární a zrakové neuroprotézy,
12. Počítačové plánování a řízení terapie.

Cíl

Seznámení s principy a základním konstrukčním řešením přístrojů využívaných v terapii, chirurgii, náhradě orgánů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení jsou povinná, řádně omluvené zmeškané cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-AMT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový
    obor B-EST , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor