Detail předmětu

Telecommunication and information systems

FEKT-NTISAk. rok: 2015/2016

V předmětu se studenti seznámí principy telekomunikačních a informačních systémů a principů v nich používaných. Obsahuje popis struktur HW řešení, signalizační systémy a způsoby jejich propojení od klasických ústředen po řešení IP komunikací. Zabývá se i principy v nich použitých včetně způsobu dohledu.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají rozšiřující znalosti o pokročilých strukturách komunikačních sítí a systémů určených pro přenos hovorů a v nich používaných způsobech přenosu informací.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Flood, J.E. Telecommunications Switching, Trafic and Networks. ISBN 0-13-033309-3
Bryant, R., Madsen, L., Meggelen, J.V. Asterisk™: The Definitive Guide. 4th edition. Sevastopol: O’Reilly Media, Inc., 2013. ISBN 978-1-449-33242-6.
Syed R. Ali. Digital switching systems: system reliability and analysis. New York: McGraw-Hill, c1998. ISBN 0-07-001069-2.
Nagireddi, Sivannarayana: VoIP voice and fax signal processing. Hoboken: John Wiley & Sons, 2008.ISBN 978-0-470-22736-7.
Hersent, Olivier. Beyond VoIP protocols :understanding voice technology and networking techniques for IP telephony. Chichester : John Wiley & Sons, 2005. ISBN 0-470-02362-7.
Bosse, John G., Devetak F. Signaling in Telecommunication Networks. Chichester : John Wiley & Sons, 2007. 810 s. ISBN 978-0-471-66288-4.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina, čeština

Osnovy výuky

Generace telekomunikačních sítí a spojovacích systémů
Spojovací výstroj - Účastnická sada
Spojovací výstroj - Spojovací pole. Členění a struktura spojovacího pole, Erlangovi vztahy.
Spojovací výstroj - THO (Teorie hromadné obsluhy). Spojovací systém v pojetí systémů hromadné obsluhy, provozní zatížení, Kendallova klasifikace.
Spojovací výstroj - Návrh a optimalizace spojovacích polí.
PSTN signalizace (Signalizace U, E&M, DSS1, Q- sig., CAS, CAS-K, CAS R2, SS7).
VoIP signalizace, vazba na PSTN signalizace. (Vazba SIP a H.323 na U-sig, DSS1, Q- sig a SS7,SIGTRAN)
Telefonní ústředny v národní síti. (Siemens EWSD, Alcatel 1000 S12). Pobočkové ústředny.
Řídicí prvky digitálních spojovacích systémů.
Testování, správa a údržba digitálních systémů.
Exkurze

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s telekomunikačními a informačními systémy, jejich HW a službami, které poskytují včetně dohledem nad sítěmi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor