Detail předmětu

Sensor Systems

FEKT-NSSYAk. rok: 2015/2016

Definice a vnitřní struktura senzoru. Shromažďování a zpracování senzorových signálů. Přehled moderních typů senzorů. Polovodičové a mikroelektronické senzory. Inteligentní (SMART)senzory. Klasifikace senzorových signálů. Rozdělení senzorových systémů. Centralizované a decentralizované senzorové systémy. Laboratorní měřicí systémy. Distribuované průmyslové senzorové systémy. Topologie sítí. Základní typy průmyslových senzorových systémů: PROFIBUS, BITBUS, INTERBUS-S, CAN, DIN-MESSBUS. Programování měřicích systémů. Virtuální měřicí systémy. Systém LabVIEW. Signalizační a zabezpečovací technika. Automatizované zpracování dat. Úvod do technické diagnostiky.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o prvcích a komunikačních systémech používaných v laboratorní a průmyslové měřicí praxi. Seznámí se s virtuální instrumentací včetně projektování vlastních návrhů virtuálních měřicích soustav a přístrojů. Studium je doplněno úvodem do technické diagnostiky.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

BONFIG,K.W.: Sensoren und Sensorsysteme. Expert Verlag, SRN 1991
ĎAĎO,S.-KREIDL,M.:Senzory a měřicí obvody. ČVUT Praha 1996
KOCOUREK,P.-a kol.:Číslicové měřicí systémy.ČVUT Praha 1994
KREIDL,M.: Diagnostické systémy. ČVUT Praha 1997
Firemní literatura fy. National Instruments,2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

závěrečná zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Zavedení kursu pro obor Elektronika a sdělovací technika má za cíl seznámit studenty s vybranými senzorovými systémy, s jejich součástmi, a s jejich praktickým využitím. Studenti získají základní teoretickou orientaci v oblasti moderní senzorové techniky a pomocí řešení praktických příkladů si osvojí některé dovednosti v konstruktérských postupech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-TIT , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor