Detail předmětu

Cryptography

FEKT-NKRIAk. rok: 2015/2016

Bezpečnostní strategie, analýza rizik, funkce prosazující bezpečnost, bezpečnostní mechanismy, kritéria hodnocení bezpečnosti informačních systémů. Matematické základy kryptologie. Substituční a transpoziční šifry. Kryptografie tajným klíčem, šifrovací algoritmus AES, kryptografie veřejným klíčem, systém RSA. Kryptografické klíče a jejich management. Digitální podpis, základní kryptografické protokoly a jejich prvky. Speciální algoritmy pro protokoly, identifikační schémata. Bezpečnost přenosu dat. Internet a bezpečnost, ochrana soukromí. Bezpečné elektronické obchodování, legislativní a společenskoetická ochrana dat.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s používanými kryptografickými mechanizmy pro zabezpečení a ochranu dat. Získají základní teoretické a praktické znalostí v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Seznámí se s aplikovanou kryptografií zahrnující klasickou i moderní symetrickou a asymetrickou kryptografii.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Stallings, W.: Cryptography and Network Security, Prentice Hall, 1999, ISBN 0-13-869017-0
Hanáček, P., Staudek, J.: Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000, s. 127, ISBN80-238-5400-3
Savard, J. J. G.: A Cryptographic Compendium, 2000, available on WWW
Přibyl, J.- Kodl, J.: Ochrana dat v informatice. Monografie ČVUT, Praha 1997

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům jak teoretické znalosti tak i praktické zkušenosti při ochraně a zabezpečení dat v moderních komunikačních a informačních systémech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-TIT , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor