Detail předmětu

Ecological engineering

FEKT-NEKIAk. rok: 2015/2016

Technické aspekty ŽP, metody ochrany před nepříznivými účinky fyzikálních polí. Systémová řešení ekologických projektů a posuzování vlivu na ŽP. Vybrané kapitoly z teoretické ekologie, kvazilineární termodynamika ekosystémů, aplikace synergetiky. Metody snižování emisí, hluku,elektromagnetických polí, ionizujícího záření. Metody nakládání s odpady, metody čistší produkce. Právní předpisy pro ŽP.

Výsledky učení předmětu

Seznámení s technickými aspekty ŽP, systémovým řešením ekologických projektů a posuzováním vlivu na ŽP. Teoretické poznatky z termodynamiky ekosystémů a synergetiky.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Tolgyessy,J. a kol.: Chémia,biológia a toxikológia vody a ovzduší.SAV,Bratislava 1985.
Krempaský,J. a kol.: Synergetika.SAV,Bratislava 1988.
Peusner,L.: Základy bioenergetiky.Alfa,Bratislava 1974.
Kiely G.: Environmental Engineering. McGraw Hill, BNoston, 1997 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Seznámení se systémovým řešením ekologických projektů a posuzováním vlivu na ŽP. Technické aspekty ŽP.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-BEI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor