Detail předmětu

Aplikace počítačového vidění

FEKT-NAPVAk. rok: 2015/2016

1. Speciální aplikace počítačového vidění
2. Segmentace shlukováním
3. Lokální příznaky a korespondence
4. Detektory oblastí
5. Deskriptory oblastí
6. Globální a složené deskriptory
7. Porozumění obsahu obrazu
8. Klasifikace minimalizací vzdálenosti a rizika
9. Dynamické obrazy
10. Multisnímková rekonstrukce objektů
11. Účení v rozpoznávání
12. Vybrané partie z rozpoznávání

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu je schopen zhodnotit možnosti nasazení kamerových systémů pro danou úlohu v praxi. Dále by měl zvládnout návrh, realizaci a nastavení některých jednodušších úloh počítačového vidění.

Prerekvizity

V předmětu Aplikace počítačového vidění jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Sonka M., Hlavac V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine Vision. Thomson 2008. ISBN 978-0-495-08252-1. (EN)
Jahne B., Hausecker H., Geisler P.: Handbook of Computer Vision and Applications. Academic press 1999. ISBN 0-12-379770-5. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Předmět využívá e-learning (Midas). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

V předmětu Aplikace počítačového vidění jsou hodnocena laboratorní cvičení (24 bodů), projekty vypracovávané ve dvojicích (16 bodů) a závěrečná písemná zkouška (60 bodů). Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné získat alespoň poloviční počet bodů ve všech částech výuky.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Speciální aplikace počítačového vidění.
2. Segmentace shlukováním.
3. Lokální příznaky a korespondence.
4. Detektory oblastí.
5. Deskriptory oblastí.
6. Globální a složené deskriptory.
7. Porozumění obsahu obrazu.
8. Klasifikace minimalizací vzdálenosti a rizika.
9. Dynamické obrazy.
10. Multisnímková rekonstrukce objektů.
11. Účení v rozpoznávání.
12. Vybrané partie z rozpoznávání.

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty s typickými aplikacemi počítačového vidění v průmyslu. Podrobně budou probrány všechny aspekty návrhu a nasazení kamerových systémů. V semestrálním projektu student navrhne, odladí a ověří jednoduchou úlohu počítačového vidění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-KAM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning