Detail předmětu

Computer Vision

FEKT-NPOVAk. rok: 2015/2016

Předmět Počítačové vidění se věnuje metodám pořízení a číslicového zpracování obrazových dat. Hlavní náplní předmětu jsou algoritmy a metody zpracování obrazů, rozpoznávání vzorů a analýza dynamických obrazů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen navrhnout a implementovat algoritmy a metody zpracování obrazových dat, rozpoznávání vzoru a analýzy dynamické scény.

Prerekvizity

V předmětu Počítačové vidění jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Sonka M., Hlavac V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine Vision. Thomson 2008. ISBN 978-0-495-08252-1. (EN)
Russ J.C.: The Image Processing Handbook. CRC Press 1995. ISBN 0-8493-2516-1. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a počítačová cvičení. Předmět využívá e-learning (Midas). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

V předmětu Počítačové vidění jsou hodnocena laboratorní cvičení (20 bodů), projekty vypracovávané ve dvojicích (20 bodů) a závěrečná písemná zkouška (60 bodů). Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné získat alespoň poloviční počet bodů ve všech částech výuky.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1 Úvod a motivace.
2. Základní fyzikální principy.
3. Optika v počítačovém vidění.
4. Elektronika v počítačovém vidění.
5. Segmentace.
6. Detekce geometrických primitiv.
7. Detekce objektů a měření v rovině.
8. Popis objektů.
9. Klasifikace a automatické třídění.
10. Optické rozpoznávání znaků.
11. Analýza pohybu.
12. Optické 3D měření.
13. Dopravní a speciální aplikace.

Cíl

Absolvent předmětu je schopen popsat algoritmy zpracování obrazu a implementovat je do nadřazeného systému pro řešení úlohy počítačového vidění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning