Detail předmětu

Diplomová práce

FEKT-MMSSAk. rok: 2015/2016

Cílem práce je zpracování samostatné diplomová práce řešící vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech nebo z praxe. Zpravidla jde o pokračování Semestrálního projektu 2. Téma je zadáno ve shodě s platnými studijními předpisy. Předmět je započten po předložení rukopisu diplomové práce a po obhajobě u státní závěrečné zkoušce.Téma je zadáno ve shodě s platnými studijními předpisy.

Výsledky učení předmětu

Student by měl prokázat, že umí samostatně řešit inženýrské úkoly na odpovídající úrovni. Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování předmětu MMK2 - Semestrální projekt 2.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle tématu práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student odevzdá samostatně vypracovanou diplomovou práci.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Samostané zpracování diplomové práce pod odborným vedením.

Cíl

Cílem je zpracování diplomové práce vybrané z nabídky ústavu nebo z praxe. Zpravidla jde o pokračování Semestrálního projektu 2.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-SVE , 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný

  • Program EEKR-M magisterský navazující

    obor M-SVE , 2. ročník, letní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

360 hod., povinná

Vyučující / Lektor