Detail předmětu

Angličtina pro pokročilé I

FAST-BYA7Ak. rok: 2013/2014

Mluvnice: tvoření nepřímých otázek, používání pomocných sloves, srovnávací fráze, předpřítomný čas (prostý a průběhový), pořadí přídavných jmen, shrnutí minulých časů.
Slovní zásoba: popis osobnosti, nemoc a léčba, oblečení a móda, cestování letadlem, používání příslovcí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Studenti si rozšíří jazykové dovednosti, slovní zásobu i gramatiku. Tento kurz navazuje na úroveň na úroveň B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Výstupní úroveň je B1+. Student zvládne hovořit o následujících tématech: popis osobnosti, nemoc a léčba, oblečení a móda, cestování letadlem. Procvičí si gramatiku na úrovni pokročilý: tvoření nepřímých otázek, používání pomocných sloves, srovnávací fráze, předpřítomný čas prostý a průběhový, pořadí přídavných jmen, minulé časy.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni intermediate, B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Doporučená nebo povinná literatura

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig: New English File Upper-Intermediate. Oxford University Press, 2008.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Procvičování gramatiky a slovní zásoby interaktivní formou, s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií, LMS Moodle a Smartboard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max. 3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Tvoření otázek - opakování
2. Nepřímé otázky
3. Pomocná slovesa
4. Osobnost
5. Předpřítomný čas
6. Nemoc a léčba
7. Přídavná jména - národnosti
8. Oblečení
9. Minulé časy
10. Cestování letadlem
11. Příslovce
12. Příslovečné fráze
13. Opakování a test

Cíl

Studenti si rozšíří jazykové dovednosti, slovní zásobu a gramatiku.
Tento kurz navazuje na úroveň PET Cambridgských zkoušek nebo na úroveň B1 CEF.
Výstupní úroveň podle CEFR je B1+.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI bakalářský

    obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Tvoření otázek
2. Nepřímé otázky
3. Pomocná slovesa
4. Osobnost
5. Předpřítomný čas
6. Nemoc a léčba
7. Přídavná jména - národnosti
8. Oblečení
9. Minulé časy
10. Cestování letadlem
11. Příslovce
12. Příslovečné fráze
13. Opakování a test