Detail předmětu

Angličtina pro mírně pokročilé II

FAST-BYA4Ak. rok: 2013/2014

Gramatika: slovesa s "to" a "ing", první a druhý kondicionál pro možné/teoretické situace, modální slovesa pro povinnost a dovolení, pasivní formy přítomného, minulého a předpřítomného času
Konverzační témata a slovní zásoba: lékárna, domlouvání schůzek, zvířata, vzdělávání, kinematografie, volný čas, řešení problémů, zdraví a životní styl.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Studenti zdokonalí své jazykové znalosti a dosáhnou úrovně A2+ podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Po dokončení kurzu budou studenti schopni se lépe vyjadřovat v oblasti práce a volného času. Budou schopni popisovat události ve svém životě, plány do budoucna, i události, které proběhly až do přítomnosti. Studenti budou schopni komunikovat v anglickém jazyce v základních životních situacích a na základní témata.

Prerekvizity

Studenti by měli být mírně pokročilí. Měli by umět používat minulý a přítomný čas (včetně předpřítomného času) v běžné komunikaci, a také budoucí čas pro vyjádření plánů. Měli by umět tvořit otázky, poskytovat osobní informace, rozumět spisovné angličtině týkající se základních témat. Měli by také umět srovnávat věci pomocí přídavných jmen, používat počitatelná/nepočitatelná podstatná jména a některá modální slovesa. Měli by zvládnout jednoduchou komunikaci v obchodech, restauraci nebo při cestování.

Korekvizity

žádné

Doporučená nebo povinná literatura

Clive Oxenden: New English File Pre-Intermediate. Oxford University Press, 2005.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Procvičování gramatiky a slovní zásoby interaktivní formou, s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií, LMS Moodle a Smartboard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max.3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Lekce 5A použití infinitivu, tvary sloves
2. Lekce 5B slovesa+ing
3. Lekce 5C have to, don´t have to, must, mustn´t;příslovce
4. Lekce 6A první podmínkové věty; slovesa
5. Lekce 6B druhé podmínkové věty; zvířata
6. Lekce 6D should/ shouldn´t ; get
7. Lekce 7A předpřítomný čas, for/since; vyjádření strachu, obav
8. Lekce 7B předpřítomný čas x minulý čas; životopis
9. Lekce 7C used to; vzdělávání
10. Lekce 7D trpný rod; slovesa
11. Lekce 8A something, anything, nothing; přídavná jména končící na ed/ing
12. Lekce 8B vyjádření množství; zdraví a životní styl
13. Lekce 8C slovosled a frázová slovesa (zápočtový test)

Cíl

Zdokonalit jazykové znalosti na střední pokročilost (A2).Po dokončení kurzu by se studenti měli být schopni lépe vyjadřovat v oblasti práce a jiných zkušeností, popisovat dlouhodobé nebo krátkodobé situace ve svém životě, od minulosti po přítomnost, vyjadřovat svolení a povinnost v situacích na pracovišti a ve společnosti.

Výstupní úroveň znalosti angličtiny podle Evropského referenčního rámce pro jazyky je A2.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 1 kredit, doporučený

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 1 kredit, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 1 kredit, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 1 kredit, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Lekce 5A použití infinitivu, tvary sloves
2. Lekce 5B slovesa+ing
3. Lekce 5C have to, don´t have to, must, mustn´t;příslovce
4. Lekce 6A první podmínkové věty; slovesa
5. Lekce 6B druhé podmínkové věty; zvířata
6. Lekce 6D should/ shouldn´t ; get
7. Lekce 7A předpřítomný čas, for/since; vyjádření strachu, obav
8. Lekce 7B předpřítomný čas x minulý čas; životopis
9. Lekce 7C used to; vzdělávání
10. Lekce 7D trpný rod; slovesa
11. Lekce 8A something, anything, nothing; přídavná jména končící na ed/ing
12. Lekce 8B vyjádření množství; zdraví a životní styl
13. Lekce 8C slovosled a frázová slovesa (zápočtový test)