Detail předmětu

Ruština pro pokročilé

FAST-BYR4Ak. rok: 2013/2014

Témata - volba povolání, cestování, zdraví a nemoci, v hotelu, Internet
Mluvnice - souhrn časování sloves, slovesa pohybu, skloňování číslovek, nepravidelná slovesa, podmínkové věty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Studenti si rozšíří své jazykové dovednosti, slovní zásobu i gramatiku. Student zvládne hovořit o následujících tématech: volba povolání, cestování, zdraví a nemoci, v hotelu, Internet. Procvičí si následující gramatiku na úrovni pokročilý: souhrn časování sloves, slovesa pohybu, skloňování číslovek, nepravidelná slovesa, podmínkové věty.
Výstupní úroveň znalosti ruštiny podle Evropského referenčního rámce pro jazyky je B1+.

Prerekvizity

Znalosti ruštiny na úrovni intermediate, B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Korekvizity

Žádné.

Doporučená nebo povinná literatura

BELYNTSEVA, Olga a JANEK Adam: Učebnice současné ruštiny 1.díl. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2596-0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody


Procvičování gramatiky a slovní zásoby interaktivní formou, s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií.
LMS Moodle a Smartboard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max. 3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je dosáhnout pokročilé úrovně v ruské slovní zásobě a gramatice. Dále potom schopnost studenta číst, překládat a tvořit náročné ruské texty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod a opakování
2. Volba povolání; vzdělávací systém v Rusku
3. Volba povolání; státy, národnosti a jazyky
4. Cestování; služební cesty
5. Cestování; souhrn časování sloves
6. Zdraví a nemoci; názvy nemocí, časování sloves
7. Zdraví a nemoci; léčebné pobyty
8. V hotelu; skloňování číslovek
9. V hotelu; slovesa pohybu
10. Internet; nepravidelná slovesa
11. Internet; podmínkové věty
12. Moderní technologie
13. Shrnutí, opakování, hry