Detail předmětu

Italština pro pokročilé

FAST-BYI4Ak. rok: 2013/2014

Gramatika: minulé konjunktivy, podmínková souvětí, passato remoto
Slovní zásoba: imigrace, společenské problémy, životní prostředí, Evropská unie, obchod a ekonomie
Reálie: Itálie a její regiony: zvyky a dialekty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen porozumět složitějším italským textům a poslechům a dokáže zvládnout i náročnější komunikační situace na pokročilé úrovni (úroveň B2 dle SERR). Dokáže se spontánně, plynule a přesně vyjadřovat a využívat složitější obraty a fráze. Student bude ovládat řadu složitějších gramatických jevů, a také bude schopen vyjadřovat se abstraktněji a bude umět prezentovat a obhájit své názory.

Prerekvizity

Italština pro mírně pokročilé

Doporučená nebo povinná literatura

T. Marin, S. Magnelli: Nuovo Progetto italiano 2. Edilingua, 2006.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody


Procvičování gramatiky a slovní zásoby interaktivní formou s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií.
LMS Moodle a Smartboard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max. 3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. týden- U1: dvojice zájmen, tázací zájmena; na univerzitě.
2. týden- U1: dvojice zájmen ve složených časech; italské školství.
3. týden- U2: vztažná zájmena; práce, pracovní pohovor
4. týden- U2: "stare per", stare+gerundium; CV
5. týden- U3: stupňování přídavných jmen; na prázdninách, italská města
6. týden- U3: slovesa "farcela" a "andarsene"; v hotelu
7. týden- U5: konjunktiv přítomný- tvoření, použití; zdraví
8. týden- U5: konjunktiv minulý- tvoření, použití; sport v Itálii
9. týden- U6: rozkazovací způsob (I); hudba, italská opera a současná hudba
10. týden- U6: rozkazovací způsob (II)
11. týden: U7: konjunktiv imperfekta- tvoření, použití; příroda
12. týden: U7: konjunktiv trapassata- tvoření, použití; ochrana životního prostředí
13. týden: opakování U1-U7

Cíl

Osvojení si slovní zásoby v rozsahu 1400 slov, prohloubení si veškeré gramatiky,
schopnost přeložit obtížnější text, komunikovat slovem a písmem na na běžné téma každodenního života. Výstupní úroveň B1 evropského referenčního rámce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Opakování minulých časů; Nejdůležitější události 20. století
2. Opakování budoucího času a podmiňovacího způsobu; Svět za 100 let
3. Opakování konjunktivu přítomného a minulého; Obchod a ekonomie
4. „Imperfetto del congiuntivo“; Imigrace
5. „Trapassato del congiuntivo“; Životní prostředí
6. Podmínková souvětí 2. a 3. typu; Společenské problémy
7. Itálie a její regiony: zvyky, dialekty
8. Souslednost časová, příslovce času; Evropská unie
9. „Passato remoto“ pravidelných sloves; krátký článek z novin – četba a resumé
10. „Passato remoto“ nepravidelných sloves; výňatek z literárního díla – četba
11. Opakování probíraných témat
12. Opakování gramatiky
13. Zápočet