Detail předmětu

Italština pro středně pokročilé

FAST-BYI3Ak. rok: 2013/2014

Gramatika: stupňování přídavných jmen a příslovcí, předminulý čas, krácení vedlejších vět, "ne", "ci"
Slovní zásoba: popis místa, zdraví a nemoci, zdravý životní styl, popis lidského těla
Reálie: italská města, italská kultura

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student je schopen pochopit hlavní body v jasně napsaných textech standardním jazykem o problémech které mu jsou známé. Může se jednat o pracovní nebo studijní záležitosti, případně volno časové aktivity. Jelikož se umí zorientovat ve standardních situacích, neměl by způsobit problém pohybovat se v italsky mluvicích zemí. Student je schopen produkovat texty jejichž obsah jsou každodenní témata anebo témata o která ho osobně zajímá. Je schopen tyto témata (texty) rozvíjet a podat detailnější popis i pokud se jedná o abstraktní souvislosti. Student dosáhne úrovně B1 – ERR.

Prerekvizity

Italština pro mírně pokročilé II

Doporučená nebo povinná literatura

T. Marin, S. Magnelli: Nuovo Progetto italiano 1. Edilingua, 2006.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody


Procvičování gramatiky a slovní zásoby interaktivní formou s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií.
LMS Moodle a Smartboard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max. 3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. týden: U8: osobní zájmena nesamostatná; nakupování v supermarketu.
2. týden: U8: osobní zájmena nes. ve složených časech (1.část).
3. týden: U8: osobní zájmena nes. se způsobovými slovesy; typy obchodů, typické italské výrobky.
4. týden: U9: zvratná slovesa; nakupování: velikost, barva, placení
5. týden: U9: zvratná slovesa ve složených časech; oblékání.
6. týden: U9: neosobní forma; vyjádření názoru, italská móda.
7. týden: U10: osobní zájmena nesamostatná (3.pád); televizní program.
8. týden: U10: osobní zájmena nes. ve složených časech (2.část); vyjádření přání, žádost o laskavost.
9. týden. U10: rozkazovací způsob kladný a záporný, zájmena v rozkazovacím způsobu; orientace ve městě, italská televize a italský tisk.
10. týden: U11: podmiňovací způsob přítomný; na koncertě
11. týden: U11: podmiňovací způsob minulý; vyjádření názoru
12. týden: U11: podmínková souvětí druhého a třetího typu, vyjádření budoucnosti v minulosti; hudba, italská klasická a moderní hudba.
13. týden: opakování U8-U 1.

Cíl

Osvojení si slovní zásoby v rozsahu 1000 slov a středního stupně gramatiky. Schopnost přečíst a přeložit středně obtížný text, komunikovat ústně i písemně o běžných každodenních záležitostech. Výstupní úroveň A2 evropského referenčního rámce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pravidelné stupňování přídavných jmen; město a vesnice
2. Nepravidelné stupňování přídavných jmen; srovnávání zemí a kultur
3. Předminulý čas; opakování ostatních minulých časů; Mé nejzajímavější prázdniny
4. "ne", "ci" a jejich pozice ve složených časech; příroda
5. "ne, "ci" a jejich pozice v rozkazovacím způsobu; italská kuchyně, recepty
6. Příslovce; zdravý životní styl
7. Stupňování příslovcí; zdraví, nemoci
8. Krácení vedlejších vět předmětných a účelových; lidské tělo
9. Italská města a italské umění
10.Krácení vedlejších vět časových; resumé oblíbené knihy
11. Opakování gramatiky
12. Konverzace na probraná témata
13. Zápočet