Detail předmětu

Speciální technologie tváření

FSI-HSTAk. rok: 2011/2012

Speciální a nekonvenční způsoby výroby dílců plošným a objemovým tvářením za tepla resp. za studena. Analýza procesů, vliv procesních podmínek, limity technologií z hlediska defektů a tvářecích sil.Technologická schémata metod. Aplikace.

Výsledky učení předmětu

Znalost klasických i neklasických technologií, schopnost aplikace těchto
technologií pro speciální případy tváření

Prerekvizity

Znalost technologických předmětů IV. ročníku studia.

Doporučená nebo povinná literatura

ŽÁK, Jan, Radko SAMEK a Bohumil BUMBÁLEK. Speciální letecké technologie I. 1. vyd. Ediční středisko VUT Brno. Brno: Rektorát Vysokého učení technického v Brně, 1990. 220 s. ISBN 80-214-0128-1.
DVOŘÁK, Milan, František GAJDOŠ a Karel NOVOTNÝ. Technologie tváření: Plošné a objemové tváření. 2. vyd. Brno: Akademické vydavatelství CERM, s. r. o., 2007. ISBN 978-80-214-3425-7.
ŽÁK, Jan, Radko SAMEK a Bohumil BUMBÁLEK. Speciální letecké technologie I. 1. vyd. Ediční středisko VUT Brno. Brno: Rektorát Vysokého učení technického v Brně, 1990. 220 s. ISBN 80-214-0128-1. (CS)
MIELNIK, Edward M. Metalworking science and engineering. New York: McGraw-Hill, c1991. ISBN 00-704-1904-3. (EN)
SAMEK, Radko. Vybrané statě z teorie a technologie tváření v letecké výrobě : Technologie výroby dílců draku objemovým tvářením za tepla. Vyd. 1. Brno : RVO VA AZ , 1989. 122 s. (CS)
BUDERUS EDELSTAHL .. Umformen und Feinschneiden: Handbuch für Verfahren, Werkstoffe, Teilegestaltung. Bern: Hallwag, 1997. ISBN 34-441-0510-X. (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: účast ve cvičeních
vypracování zadaných elaborátů.
Zkouška bude mít písemnou a ústní část a výsledná klasifikace bude v souladu s článkem 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně, platného od akademického roku 2004/2005.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty používat i speciální metody tvářeni z
hlediska širších souvislostí

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zameškaná výuka ve cvičení bude nahrazena v náhradním cvičení po dohodě s příslušným vyučujícím

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 2. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný
    obor M-STM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Garant-Osnova předmětu Spec. Tech.


1. Tvařitelnost a limitní diagramy speciálních technologií
2. Technologie vypínání dílců z plechu a profilů (ohýbání s tahovou silou)
3. Radiálnía stranové vypínání pevným a nepevným nástrojem
4. Smykové tlačení - za studena a za tepla
5. Technologie tváření vysokou rychlostí deformace (TVRD)
6. Specifika kování AL a Ti slitin
7. Rozválcování kroužků a prstenců za studena a za tepla
8. Přesné-bezvýronkové a orbitální kování
9. Superplastické a izotermické tváření a kování
10.Speciální metody OTS(válcování profilové, řízeným "brokováním" atd.)
11.Speciální metody tažení(s dif. ohřevem,redukcí stěny, protitlakem, elastomery...)
12.Speciální metody tvarování trubek a úpravy konců
13.Tribologie ve tvářecích procesech

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Hodnocení tvařitelnosti
2. Mezní křivky limitních diagramů
3. Ohýbání plechu s tahovou silou
4. Kontrola geometrie plošně vypínaných dílců s dílci ohýbanými
5. Radiální vypínání-pevný nástroj
6. Radiální vypínání-nepevný nástroj
7. Energosilové parametry smykového tlačení
8. Silové parametry rozválcování kroužků
9. Silové parametry přesného a orbitálního kování. Kontrola tonáže lisů
10.Rozválcování konců trubek.
11.Mezní tlaky při tažení kapalinou
12.Mezni tlaky při tváření elastomery
13.Seminář k výpočtovým metodám ve tvářen