Detail předmětu

Konstruování

FSI-2KAk. rok: 2011/2012

Optimalizace kótování. Náležitosti konstrukční (převážně výkresové) dokumentace a její zvláštnosti z hlediska sériovosti výroby, tj. tvorba výkresů svařovaných, odlévaných, kovaných a jiných součástí. Úplná výkresová dokumentace montážní jednotky (výkres sestavení, výkresy součástí, seznam položek).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět Konstruování umožňuje studentům získat znalosti a schopnosti zpracovat úplnou výkresovou dokumentaci montážní jednotky s důrazem na zajištění funkce a zaměnitelnosti s ohledem na technologii výroby jednotlivých součástí. Student se také naučí při tvorbě výkresu součásti aplikovat jejich zvláštnosti vyplývající ze sériovosti výroby těchto součástí. Možnost využití grafických editorů.

Prerekvizity

Znalost náležitostí výkresu součástí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: účast ve cvičeních, vypracování grafických prací (programů), testů a pracovních úloh. Student musí splnit všechny čtyři podmínky. Výsledná klasifikace je podle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Konstruování je seznámit studenty s tvorbou výkresů součástí jejichž polotovarem je odlitek, výkovek a s výkresovou dokumentací svařovaných konstrukcí. Dalším cílem je tvorba úplné výkresové dokumentace montážní jednotky. Úkolem předmětu je rozšířit znalosti studentů o poznatky při tvorbě výkresů součástí s ohledem na sériovost výroby a komplexní zpracování výkresové dokumentace celku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor B-MET , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výkresová dokumentace odlitých součástí. Zadání 1. programu (P1).
2. Výkresová dokumentace kovaných součástí. Rozměrové obvody. Konzultace.
3. Rozměrové obvody. Zadání pracovních úloh (PÚ). Konzultace.
4. Odevzdání P1. Výkresová dokumentace svařovaných součástí. Zadání P2.
5. Rozměrové obvody. Konzultace.
6. Rozměrové obvody. Konzultace.
7. Odevzdání P2. Průběžná kontrola 1. Výkresová dokumentace montážní jednotky. Zadání P3.
8. Konzultace.
9. Odevzdání PÚ. Výkres sestavení a seznam položek. Konzultace.
10. Konzultace.
11. Odevzdání P3. Průběžná kontrola 2 (zpracování výkresu součásti ve cvičení).
12. Vyhodnocení P3 a průběžné kontroly 2. Opravy programů.
13. Kontrola úplnosti programů a PÚ. Klasifikovaný zápočet.

eLearning