• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Přijímací řízení

Studijní programy pokrývají široké spektrum klasických technických a přírodovědných oborů, včetně oborů architektonických a uměleckých, dále řadu interdisciplinárních programů spojujících inženýrství s přírodovědnými disciplínami, ekonomikou, zdravotnictvím.

Náležitosti týkající se přijímacího řízení jsou uvedeny u jednotlivých typů studijních programů: bakalářských, magisterskýchdoktorských.

Informace o přijímacím řízení a studiu na VUT v Brně

Detailní Informace o přijímacím řízení a studiu na jednotlivých fakultách najdete na jejich stránkách: