5.8.2020 Na skok na CTT MU

V druhé půlce července se v Centru pro transfer technologií (CTT) Masarykovy univerzity konala stáž. Celkově šest členů a členek Odboru transferu technologií Vysokého učení technického nabídky využili a spřátelenou univerzitu navštívili.

CTT pod vedením paní ředitelky RNDr. Evy Janouškovcové, Ph.D., LL.M. nás přivítalo v bývalé lékařské fakultě na Komenského náměstí, kde má své prostorné a slunné kanceláře. Každý den byl rozdělen do tematických bloků, které vedli odborníci a odbornice na danou problematiku.

Dny byly naplněny tématy jako ku příkladu:

 • Transfer technologií a znalostí v univerzitním prostředí
 • Regionální a národní ekosystém transferu technologií a znalostí,
 • Duševní vlastnictví na MU I
 • Právní problematika řešená na CTT MU
 • Komercializace výzkumného potenciálu MU
 • Projekty Proof of Concept (PoC) na MU
 • Spin-off společnosti Masarykovy univerzity
 • PR, eventy a akce CTT MU
 • Projektová činnost a podpora CTT MU a TT na MU
 • Ekonomicko - účetní agenda CTT, provoz CTT
 • Spolupráce Přírodovědecké fakulty MU a CTT MU

Celým školením nás provázel tým Centra pro transfer technologií, který si pro nás připravil jak náhled do problematiky řešené na MU, tak aktuální trendy a praktické příklady. Stáže bylo možné zúčastnit se v plném rozsahu, případně i jen několika vybraných bloků. To platilo nejen pro zaměstnance z oblastí transferu, ale i ze souvisejících oblastí. Kromě zajímavých interaktivních přednášek se tady naskytla možnost seznámit se s početným zástupem kolegyň a kolegů z rozličných organizací.

Nejvíce zážitky nabitým dnem byl jednoznačně závěrečný den stáže pod taktovkou RNDr. Heleny Nejezchlebové, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Po krátkém seznámení s místem konání (Campus v Bohunicích) následoval všezahrnující úvod do tématu. Ten shrnoval nejen dosavadní působení paní doktorky, ale i její cestu k odvětví transferu a přehlednou rekapitulaci spolupráce CTT MUNI a přírodovědecké fakulty. Další částí programu bylo obeznámení se s několika zajímavostmi, měli jsme tak příležitost vidět mj. třeba bource morušového „v akci“ a odnést si domů jeho kokon jako milý talisman a upomínku na stáž.

Z celé stáže si odnášíme příjemný pocit a už se těšíme na další ročník! :)


Publikováno: 05.08.2020 09:45

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/ott/f18972/d201283