Aktuality

 • 08.06.2020: Student VUT navrhl lepší proudnici pro požární sport. Teď s ...

  Nazval ji BE[A]ST, tedy „zvíře“, nebo taky „nejlepší“. Když chtěl student Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Filip Páral ve své bakalářské práci zhodnotit, která z proudnic pro požární sport je ta nejlepší, zjistil, že ideální není žádná. S výsledkem se nespokojil a nad rámec závěrečné práce navrhl vlastní proudnici, která kombinuje to nejlepší z dosavadních řešení. Od univerzity si licencoval užitný vzor, kterým je proudnice chráněna, a chystá se s ní na trh.

 • 20.1.2020: Proof of Concept projekty pro firmy podporují transfer ...

  V programu podpory Proof of Concept v rámci OP PIK jsou podporovány projekty podnikatelských subjektů, které mají za cíl ověřit aplikační potenciál nových výsledků výzkumu a vývoje vyvinutých organizacemi pro výzkum a šíření znalostí (například VUT) před jejich možným uplatněním v praxi, přičemž transfer technologií do podniku může být již dokončený, tj. podnik má již zajištěná práva duševního vlastnictví, nebo je ve fázi příprav.

 • 20.1.2020: Využití výsledků v projektech

  Odbor transferu technologií nabízí pomoc při vyjednávání smluv o využití výsledků, uzavíraných na konci projektů.

 • 6.1.2020: Nová pravidla týkající se transferu technologií

  Dne 12. 12. 2019 vydalo Vysoké učení technické v Brně dvě nová rozhodnutí rektora: Rozhodnutí č. 5/2019 –Odměňování původců poznatku a Rozhodnutí č. 6/2019 – Pravidla tvorby a čerpání prostředků patentového fondu. Tyto nové normy jsou účinné od 1. 1. 2020.

více ...