O nás

Odbor transferu technologií na VUT v Brně funguje jako prostředník mezi akademickou obcí a aplikační sférou, mezi vědcem a podnikem. Během své existence zajistilo právní ochranu stovkám vynálezů zaměstnanců VUT v Brně a navázalo úspěšnou spolupráci s mnoha tuzemskými a mezinárodními podniky. Odbor transferu technologií šíří mezi vědci osvětu v oblasti ochrany duševního vlastnictví a nabízí poradenství při využití technologií pro jednotlivé firmy a konkrétní podniky.

Zpráva o činnosti CTT VUT v Brně.

Výroční zpráva za rok 2014.

Výroční zpráva za rok 2015.


Odbor transferu technologií je členem těchto profesních asociací: