Aktuality

 • 20.1.2020: Proof of Concept projekty pro firmy podporují transfer ...

  V programu podpory Proof of Concept v rámci OP PIK jsou podporovány projekty podnikatelských subjektů, které mají za cíl ověřit aplikační potenciál nových výsledků výzkumu a vývoje vyvinutých organizacemi pro výzkum a šíření znalostí (například VUT) před jejich možným uplatněním v praxi, přičemž transfer technologií do podniku může být již dokončený, tj. podnik má již zajištěná práva duševního vlastnictví, nebo je ve fázi příprav.

 • 20.1.2020: Využití výsledků v projektech

  Odbor transferu technologií nabízí pomoc při vyjednávání smluv o využití výsledků, uzavíraných na konci projektů.

 • 6.1.2020: Nová pravidla týkající se transferu technologií

  Dne 12. 12. 2019 vydalo Vysoké učení technické v Brně dvě nová rozhodnutí rektora: Rozhodnutí č. 5/2019 –Odměňování původců poznatku a Rozhodnutí č. 6/2019 – Pravidla tvorby a čerpání prostředků patentového fondu. Tyto nové normy jsou účinné od 1. 1. 2020.

 • 18.12.2019: V Polsku na zkušené

  Ve dnech 24. – 27. 11. 2019 zástupci Odboru transferu technologií absolvovali vzdělávací cestu po polských pracovištích transferu technologií: Politechnika Krakow, Jagelonský inkubátor – Jagellonoian Center od Inovation, Life Science Park, Uniwersytet Jagellonski, Wroslawskie Centrum Transferu Technologií a Politechnika Wroclawska.

 • 8.11.2019: BDM z Fakulty strojního inženýrství aktivní na konferenci SDEWES

  14. ročník konference zaměřené na cirkulární ekonomiku, udržitelné hospodářství, chytré zdroje a chytré sítě proběhl od 01. 10. do 06. 10. 2019 v chorvatském Dubrovníku. Akce se účastnilo přes 500 aktivních přispěvatelů z více než čtyřiceti zemí světa. Hlavním tématem bylo dosažení cílů tzv. Pařížské dohody na snížení produkce skleníkových plynů.

 • 21.10.2019: České technické univerzity si vyměňují zkušenosti v oboru ...

  Ve dnech 15. - 16. 10. 2019 navštívil VUT pracovní tým Odboru pro řízení projektů a transfer technologií Rektorátu ČVUT v Praze. Cílem našeho společného setkání bylo prodiskutovat nastavení procesů ochrany duševního vlastnictví, komercializaci poznatků, vedení evidence a vznik spin-off firem. Taktéž jsme se společně zamysleli nad problematikou získávání a plnění dotačních projektů.

 • 27.9.2019: Seminář na míru vašim potřebám

  Odbor transferu technologií nabízí uspořádání vzdělávací akce či kurzu k tématům duševního vlastnictví a jeho ochrany či využití výsledků vznikajících v různých dotovaných výzkumných projektech i mimo ně.

 • 20.9.2019: Kdo o tom rozhoduje?

  Organizační struktura VUT je celkem složitá – máme tu Akademický senát, vedení univerzity, jednotlivé fakulty a další součásti, administrativní centrum Rektorát, různé rady. Každý orgán, každá součást má svoje vymezené kompetence a svěřenou agendu. Jak je to v případě duševního vlastnictví?

 • 9.9.2019: Zpráva z akce - METEC & 4th ESTAD (European Steel Technology ...

  Konference ESTAD je významnou událostí v hutnictví, ocelářství a zpracování kovových i nekovových materiálů, která se koná pouze 1krát za 4 roky. Aktivně se této konference účastní velké množství světových firem jako je např. SMS-group, PRIMETALS, DANIELI, SIMENS a výzkumných organizacích včetně světových univerzit. Konference proběhla 24. 6. - 28. 6. 2019 na klasickém místě a to v konferenčním centru Düsseldorfských veletrhů. Tato akce vždy probíhá s připojeným veletrhem METEC.

 • 30.8.2019: První zasedání Rady pro transfer technologií

  Dne 26. 8. 2019 zasedla poprvé k jednání Rada pro transfer technologií. Tato rada vznikla v červenci letošního roku, kdy byla vydána Příloha č. 15 – Rada pro transfer technologií, patřící k Rozhodnutí č. 35/2017 - Poradní sbory a pracovní skupiny.

 • 28.8.2019: Vítáme nové kolegy do týmu OTT

  Rádi bychom vám představili nové posily týmu Odboru transferu technologií a Business development manažery.

 • 16.8.2019: OTT se seznamuje s transferem znalostí v Helsinkách a Talinu

  Část týmu Odboru transferu technologií se v termínu od 12. – 14. června vydala na zahraniční studijní služební cestu do Helsinek a Talinu. Tuto vzdělávací akci zorganizovali pracovníci Odboru transferu technologií v rámci projektu VUT Příležitost. Studijní cesty se zúčastnili i kolegové z Univerzity Pardubice.

 • 17. 7. 2019 Veřejná nabídka patentového portfolia – výměníky z dutých ...

  VUT zaznamenalo zájem o výhradní licenci k patentovému portfoliu v oblasti Výměníků z dutých vláken, jehož součástí jsou níže uvedené patenty a užitné vzory. V této situaci je VUT povinno učinit veřejnou nabídku licence k tomuto patentovému portfoliu.

 • 17.6.2019: První spin-off na FAST se jmenuje ConWe

  Výzkumníci z FAST založili spin-off, podle nich lze proti suchu a klimatickým změnám bojovat i pomocí vegetačních čistíren odpadních vod.

 • 10.6.2019: Jsme na čísle 600

  Na konci dubna letošního roku nám do systému Apollo přibylo nové zaměstnanecké ohlášení, výjimečné pořadovým číslem 600. Jedná se o vynález týmu z Fakulty stavební, více podrobností vzhledem k připravované patentové přihlášce nemůžeme zveřejnit. Děkujeme vám, vědcům a vynálezcům z VUT, že nám dáváte příležitost pomoci ochránit vaše poznatky a pomoci jim k uplatnění v praxi.

Strana 1/111234...11»