30.8.2019: První zasedání Rady pro transfer technologií

Dne 26. 8. 2019 zasedla poprvé k jednání Rada pro transfer technologií. Tato rada vznikla v červenci letošního roku, kdy byla vydána Příloha č. 15 – Rada pro transfer technologií, patřící k Rozhodnutí č. 35/2017 - Poradní sbory a pracovní skupiny.

Rada pro transfer technologií je poradním orgánem rektora VUT a je zřízena za účelem zajištění odborných stanovisek k vybraným otázkám transferu znalostí na VUT. Jejími členy byli jmenováni prof. Ing. Grmela Lubomír, CSc., Ing. Molík Roman, MBA, Ing. Šiborová Martina, Mgr. Sobotka Josef a JUDr. Kubeša Tomáš, Ph.D.

Poprvé tato nově jmenovaná Rada pro transfer technologií zasedla 26. 8. 2019 v otázkách řešení nově vznikající spi-off společnosti, nově vznikajících směrnic – Odměňování původců poznatku a Patentový fond a jeho čerpání. Rada se dále vyjádřila k ukončení ochrany některých zahraničních poznatků.

Nadále by se tato rada měla scházet pravidelně každé 3 měsíce, nebo dle potřebnosti.


Publikováno: 30.08.2019 10:00

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/ott/f18972/d188050