Vojtěch Řiháček

FSI, ÚST OTTKP

+420 54114 3457
rihacek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Vojtěch Řiháček

Publikace

  • 2004

    PODANÝ, K.; ŘIHÁČEK, V. Měření neelektrických veličin pomocí tenzometrických snímačů. 2004.
    Detail

  • 2003

    KUBÍČEK, J.; HOUDKOVÁ, J.; ŘIHÁČEK, V.; ŽÁK, L. Zvyšování užitných vlastností povlaků předevší vystavených kryogenním teplotám. Zvyšování užitných vlastností povlaků vystavených kryogenním teplotám. 1. FSI VUT v Brně: -, 2003. s. 1-21.
    Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.