Mgr.

Vlastimil Křápek

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-1-04 – odborný asistent

vlastimil.krapek@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2002-2008 doktorské studium, Fyzika pevných látek, Masarykova univerzita Brno, dizertace Excitonová struktura absorpční hrany kvantových teček
  • 1997-2002 magisterské studium, Fyzika, Masarykova univerzita Brno, diplomová práce Elementární excitace v kvantových jamách a bodech
  • 1997-2001 bakalářské studium, Informatika, Masarykova univerzita Brno, bakalářská práce Problém obchodního cestujícího

Přehled zaměstnání

  • 2013 - odborný asistent, Ústav fyzikálního inženýrství VUT
  • 2010 - 2012 postdok, Fyzikální ústav AV ČR
  • 2009 - 2010, 2003-2008 odborný pracovník, Ústav fyziky kondenzovaných látek MU
  • 2008 - 2009 postdok, IFW Dresden

Pedagogická činnost

Optika, statistika, základní kurz fyziky pro nefyzikální obory (cvičení)

Vědeckovýzkumná činnost

Kvantové tečky, plazmonické nanočástice, silně korelované magnetické materiály

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

180