doc. Ing.

Vladimír Fuis

Ph.D.

FSI – proděkan pro magisterské studium, mezinárodní studium, stipendia a poplatky, CŽV, závěrečné práce a státní zkoušky

+420 54114 2891
fuis@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1994, Ing., FS VUT v Brně, Ústav mechaniky těles, obor Aplikovaná mechanika
 • 2000, Ph.D., FSI VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 2012, doc., FSI VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

Přehled zaměstnání

 • 2000 - 2012, odborný asistent - Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně
 • 2012 - dosud, docent - Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Statika - cvičení, přednášky
 • Pružnost a pevnost I - cvičení, přednášky
 • Pružnost a pevnost II - cvičení
 • Průmyslový projekt
 • Vybrané kapitoly z pružnosti a pevnosti

Vědeckovýzkumná činnost

 • Řešení biomechanických problémů kyčelního kloubu.
 • Výpočtové modelování v mechanice těles.
 • Micro a makro tvarové odchylky kontaktních ploch kyčelních implantátů.
 • Pravděpodobnost porušení keramických hlavic kyčelní endoprotézy.
 • Výpočtové modelování magnetických spojek.
 • Modelování degradačních procesů.
 • Zbytková napjatost v povrchové vrstvě EUCOR keramiky.
 • Stabilita odporníků lokomotiv.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 1997 - Cena prof. Špačka za nejlepší biomechanickou publikaci za rok 1996

Projekty

 • GAČR 103/94/0419 – Numerická analýza interakčních procesů v lidském těle (1994-1995).
 • GAČR 106/96/0652 – Počítačové podpory v biomedicínském inženýrství a v biomechanice (1996-1998).
 • GAČR 101/01/0974 – Specifické biomechanické problémy kyčelních endoprotéz a jejich řešení modelováním (2001-2003).
 • MSM262100024 – Výzkum a vývoj mechatronických soustav (2002-2004).
 • GAČR 101/05/0136 – Klinické biomechanické problémy velkých kloubů člověka (2005-2008).
 • MSM0021630518 – Simulační modelování mechatronických soustav (2005-2012).
 • MPO ČR č. FR-TI2/010 – Nový dveřní systém dopravních prostředků pro hromadnou přepravu osob (2010-2012).

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

18

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

37

Citace ostatní (bez autocitací)

15