Ing.

Václav Pouchlý

Ph.D., ING-PAED IGIP

CEITEC VUT, RG-2-11 – odborný asistent

+420 54114 9720
vaclav.pouchly@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Václav Pouchlý, Ph.D., ING-PAED IGIP

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2017 Obdržení titulu Ing.Paed.IGIP (International Engineering Educator)
  • 2015-2016 Akreditované pedagogické minimum na VUT v Brně
  • 2009- 2012 Doktorské studium na VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství ukončené obdržením titulu Ph.D.
  • 2007-2009 Navazující magisterské studium na VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství ukončené červeným diplomem a obdržením titulu Ing.
  • 2007/2008 Zimní semestr 1. ročníku magisterského studia absolvován v rámci programu ERASMUS na Dublin City University, Faculty of Mechanical Engineering, Dublin, Ireland
  • 2004-2007 Bakalářské studium na VUT v Brně, obor Materiálového inženýrství ukončené červeným diplomem a obdržením titulu Bc.
  • 2000-2004  Studium na Střední průmyslové a umělecko-průmyslové škole v Opavě

Přehled zaměstnání

2012-nyní Odborný asistent – Vysoké učení technické v Brně, CEITEC VUT, Inovační technologie v keramice
2016-nyní Vědecký pracovník– Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav materiálových věd a inženýrství
2006 – 2014 Technik - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav materiálových věd a inženýrství

Vědeckovýzkumná činnost

Slinování pokročilých keramických materiálů

Akademické stáže v zahraničí

2010 University of Novi Sad, Srbsko (1 měsíc)

2010 Stockholm University, Švédsko (4 měsíce)

2011 Stockholm University, Švédsko (1 měsíc)

2013 Jozef Stefan Institute, Slovinsko (3 měsíce)

2015 Jozef Stefan Institute, Slovinsko (1 měsíc)

 

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

250

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

211

Citace ostatní (bez autocitací)

119