doc. Ing.

Tomáš Kučera

Ph.D.

FAST, VHO – docent

+420 54114 7723
tomas.kucera@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Projekty

 • 2018

  Water Quality in Drinking Water Distribution Systems, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Modelování vybraných ukazatelů a procesů při zásobování odběratelů pitnou vodou, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2016

  Vývoj optimalizační modelů veřejných systémů zásobování pitnou vodou , zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  Citlivostní analýza technických ukazatelů a jejich vah při hodnocení technického stavu veřejných vodovodů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Sledování účinnosti odstraňování mikroznečištění vodárenskými procesy, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2013

  Metodika technického auditu vodárenské infrastuktury měst a obcí, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2012

  Odstraňování specifických látek ze zdrojů pitné vody, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  Progresívní metody úpravy vody a jejich účinnost, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2008

  Interaktivní výuka v počítačové učebně ÚVHO, zahájení: 01.06.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  MEB060803, Vulnerability and Risk Analysis of Urban Water Infrastructure , zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2009
  Detail