Ing.

Tomáš Hůlka

FSI, ÚAI OAI – vědecký pracovník

Tomas.Hulka@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Tomáš Hůlka

Fakulta strojního inženýrství

ÚAI-odbor aplikované informatiky, vědecký pracovník

E-mailTomas.Hulka@vutbr.cz

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.