Mgr.

Radek Přikryl

Ph.D.

FCH, ÚCHM – odborný asistent

+420 54114 9313
prikryl@fch.vut.cz
3025/osobní číslo VUT

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.

Funkce

Fakulta chemická

Komora akademických pracovníků AS FCH, předseda komory


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.