Mgr.

Radek Přikryl

Ph.D.

FCH, ÚCHM – odborný asistent

+420 54114 9313
prikryl@fch.vut.cz
3025/osobní číslo VUT

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • SŠ - Mechanik elektronik pro řídicí a číslicovou techniku - SOUe
 • VŠ - Matematika Fyzika -  Pedagogická fakulta MU
 • Doktorát - Makromolekulární chemie - Fakulta chemická VUT v Brně
 • Odborný asistent - Fakulta chemická VUT v Brně
 • Manažer projektu ChemPoint

Přehled zaměstnání

 • Servisní technik výpočetní techniky  
 • Učitel matematiky, fyziky a výpočetní techniky na ZŠ Mutěnická v Brně
 • Odborný asistent FCH VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Praktikum ze struktury a vlastností polymerů
 • Praktikum z kompozitních materiálů

Vědeckovýzkumná činnost

 • Technologie polymerace v rf plazmatu
 • Vlastnosti tenkých vrstev plazmového polymeru
 • Řízená mezifáze v kompozitním materiálu
 • Příprava gradientních struktur ve formě tenké vrstvy metodou PE-CVD  
 • Nanotechnologie

Univerzitní aktivity

 • Manažer projektu ChemPoint
 • Proděkan pro rozvoj a informační technologie
 • Předseda Rady informačního systému FCH VUT v Brně