Ing.

Radek Poliščuk

Ph.D.

FSI, ÚK OT – vědecký pracovník

+420 54114 2203
poliscuk@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2004, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství.
 • 1997, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská informatika a automatizace.

Přehled zaměstnání

 • 2001-2002, programátor-analytik, CÍGLER SOFTWARE a.s., Brno
 • 2004-dosud, odborný asistent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně.
 • 2013-dosud, výzkumný pracovník, Ústav Konstruování FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Výuka předmětů:
 • Počítače a grafika (VPG)
 • Zpracování informací (BZI)
 • Řízení strojů a procesů (FSI-ZAE)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Aplikace počítačových metod barevného vidění při studiu elastohydrodynamického mazání.
 • Vývoj aplikačního a PLC software pro tribologický výzkum
 • Fotogrammetrické a řídící aplikace pro kovozpracující a papírenský průmysl
 • Geolokační aplikace pro technologie v kolejových vozidlech

Spolupráce s průmyslem

 • Koyo Bearings Česká republika, s.r.o., BigBerthA software, HS13057028 (2010-)
 • TRIBOTEC, spol. s r.o., vývoj inteligentního mazání okolků kolejových vozidel, HS13457120 (2013-)
 • DAIDO METAL CZECH s.r.o. - řídící software speciálních testovacích strojů pro pískování, nástřik a mazání kluzných ložisek (2015-2016)
 • Czech Machines s.r.o., projekt MPO TRIO FV10592 "Vývoj nového poloautomatického vysekávacího stroje hmatníků" (2016-)
 • MOOD International s.r.o., projekt MPO TRIO2 FV20474 "Výzkum a vývoj automatického programovatelného výsekového zařízení pro polygrafický a plastikářský průmysl" (2017-)

Projekty

Granty GAČR:

 • Projekt GAČR 101/06/P225: Experimentální studium chování mazacích filmů za podmínek smíšeného mazání.
 • Projekt GAČR 101/05/0520: Experimentální studium chování mazacích filmů při nestacionárních provozních podmínkách.

Mezinárodní projekty:

 • COST (The European Co-operation in Scientific and Technical Research): Vliv povrchových nerovností na chování mazacích filmů.
 • Projekt česko-čínské spolupráce ME 723: Studium vlivů povrchových nerovností na utváření velmi tenkých mazacích filmů.

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

189