Ing.

Ondřej Pech

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – odborný asistent

+420 54114 3241
Ondrej.Pech@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ondřej Pech, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

středa, 9:00 - 10:00, A2/301 (Technická 2896/2, Brno 616 69)

Vyučované předměty

ICAInformační modely budovy – projektování
Cvičení s počítačovou podporou, Česky, letní, FSI,
IVKVětrání a klimatizace I
Cvičení s počítačovou podporou, Česky, zimní, FSI,
IV2Větrání a klimatizace II
Cvičení s počítačovou podporou, Česky, letní, FSI,

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021