• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Mgr. Jan Pavlík, Ph.D.

Mgr. Jan Pavlík, Ph.D.

Hlavní e-mail pavlik@fme.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 58591
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2015
HRDINA, J.; PAVLÍK, J. Reconstruction of an ellipse from its raster image. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 2015, roč. 2015 (101), č. 2, s. 141-155. ISSN: 1311- 8080.
Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně
 
2014
PAVLÍK, J. Thresholding of a Digital Image by Free Terms. JOURNAL OF MATHEMATICAL IMAGING AND VISION, 2014, roč. 2015, č. 51, s. 338-354. ISSN: 0924- 9907.
Detail
 
2011
PAVLÍK, J. On Reiterman Conversion. Marseille: Laboratiire d' Informatique Fondamentale de Marseill, 2011. s. 239-242.
Detail
 
2010
PAVLÍK, J. Free algebras in varieties. Archivum Mathematicum, 2010, roč. 46, č. 1, s. 25-38. ISSN: 1212- 5059.
Detail
 
2009
PAVLÍK, J. Varieties Defined without Colimits. In Proceedings of the 7th Panhellenic Logic Symposium. PUP. Patras, Řecko: Patras University Press, 2009. s. 142-146. ISBN: 978-960-530-108- 8.
Detail
 
2006
PAVLÍK, J. Modules of Ordered Multiplicative Structures. Journal of Electrical Engineering, 2006, roč. 56, č. 12/ S, s. 73-76. ISSN: 1335- 3632.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.